EU-tietokanta virallisista laboratorioista ja vertailulaboratorioista

3. maaliskuuta 2023

EU:n komissio on perustanut jäsenmaissa kovasti toivotun tietokannan valvonta-asetuksen (EU 2017/625) mukaan nimetyistä virallisista laboratorioista, vertailulaboratorioista sekä niiden tarjoamista analyysipalveluista/pätevyysalueista. Tietokannan tarkoituksena on tarjota tietoa laboratorioista yhtenäisesti ja keskitetysti jäsenmaille sekä helpottaa sopivan virallisen laboratorion löytämistä esimerkiksi tilanteessa, joissa tiettyä analyysipalvelua ei ole omasta jäsenmaasta saatavilla.

Laboratorioiden tiedot viedään tietokantaan sähköisen kyselyn avulla. Kysely on lähetetty Suomessakin kaikille valvonta-asetuksen soveltamisalalla toimiville nimetyille virallisille laboratorioille sekä kansallisille vertailulaboratorioille. Kiitos kaikille vastanneille! Tällä hetkellä tietokannassa on yhteensä 254 laboratorion tiedot 12 eri EU- ja ETA-maasta. Kymmenen Suomessa sijaitseva laboratoriota on vienyt tietonsa tietokantaan. Jos laboratorionne ei vielä ole syöttänyt tietoja tietokantaan, olettehan yhteydessä laboratoriot@ruokavirasto.fi, niin toimitamme kyselyn ja täyttöohjeet. Kyselyn täyttäminen vie vain noin 2-10 minuuttia analyysivalikoiman laajuudesta riippuen. Kyselyn täyttäminen on vapaaehtoista.

Toistaiseksi tietoja pääsee katsomaan salasanan kautta komission verkkosivuilla. Komissio kuitenkin pohtii yhdessä jäsenmaiden kanssa, olisiko tietoja tarpeen julkaista yleisölle.

Lisätietoja: Taija Rissanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi