Ohjeita laboratorioille elintarvikevälitteisissä terveysvaaratilanteissa toimimisesta

11. toukokuuta 2023

Ohje ”Toiminta elintarvikevälitteisissä terveysvaaratilanteissa -ohje valvontaviranomaisille” on saatavilla Ruokaviraston verkkosivuilta. Ohje on tarkoitettu kuntien elintarvike- ja terveydensuojeluviranomaisille, ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä vastaavien epidemiaselvitystyöryhmien jäsenille sekä laboratorioille. Ohjeessa käsitellään nopeaa toimintaa vaativia elintarvikevälitteisiä terveysvaaratilanteita, jotka voivat aiheutua esimerkiksi elintarvikkeesta, joka sisältää terveydelle haitallista mikrobia tai akuutisti toksisen määrän lisäainetta.