Pseudomonas aeruginosa poistunut talousveden valvontatutkimuksista

22. elokuuta 2023

Pseudomonas aeruginosa ei enää ole talousveden jatkuvassa valvonnassa tutkittava muuttuja (sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015, muutos 2/2023) ja muuttuja sekä sen tutkimusmenetelmät on poistettu Ruokaviraston terveydensuojelulain nojalla hyväksyttyjen laboratorioiden rekisteristä talousvesitutkimuksista. Ennen kesää 2023 laadituissa Ruokaviraston rekisteriotteissa muuttuja voi vielä näkyä, mutta se ei enää tulostu uusille rekisteriotteille. Ruokaviraston rekisterissä oli 13 laboratoriota, joilla oli talousvedelle hyväksyttynä Pseudomonas aeruginosa -tutkimus.

Pseudomonas aeruginosa tutkitaan edelleen allasvesistä

Pseudomonas aeruginosa kuuluu edelleen allasvesiasetuksen (STM 315/2002) mukaisessa viranomaisvalvonnassa tutkittaviin muuttujiin. Ruokaviraston rekisteriin ei ole allasvesien osalta tehty muutoksia ja aiemmin hyväksytyt Pseudomonas aeruginosan tutkimusmenetelmät uima-allasvedelle pidetään edelleen rekisterissä.

Pseudomonas aeruginosa pakatuista vesistä

Pakatun talousveden on pakkaushetkellä ja markkinoinnin aikana täytettävä STM:n asetuksen 1352/2015 vaatimukset veden kemialliselle ja mikrobiologiselle laadulle. Lisäksi pakatun veden vaatimuksista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 166/2010 (pesäkkeiden lukumäärä markkinoinnin aikana) ja direktiivissä 2009/54/EY (Pseudomonas aeruginosa luontaisen kivennäisveden ottopaikalla ja markkinoinnin aikana). 

Jos laboratoriossa edelleen tutkitaan akkreditoituna tai arvioituna Pseudomonas aeruginosa pakatusta vedestä (esim. pakkaajien omavalvontanäytteistä tai virallisen elintarvikevalvonnan näytteistä), menetelmä voidaan säilyttää Ruokaviraston laboratoriorekisterissä elintarviketutkimuksena. Tällöin laboratorion tulee olla elintarvikelain nojalla nimetty virallinen laboratorio tai omavalvontalaboratorio.

Lisätietoja: Taija Rissanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi, puh. 0505746308