Laboratoriopalvelujen yhteyshenkilöt

Laboratorioyksiköt

  • laboratorio- ja tutkimuslinja: ylijohtaja Janne Nieminen, puhelin 050 463 9586
  • eläinterveystutkimuksen yksikön johtaja Riikka Holopainen, puhelin 050 439 3974
  • mikrobiologian yksikön johtaja Anna-Liisa Myllyniemi, puhelin 040 028 7398
  • kemian yksikön johtaja Annikki Welling, puhelin 040 481 2270 
  • kasvianalytiikan yksikön johtaja Elina Sieviläinen, puhelin 040 848 6094

Elintarviketutkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan 

Eläintautitutkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan 

Kasvitutkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan

Lannoitetutkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan

Rehututkimukset

Yhteystiedot tutkimuskohteen mukaan

Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot

Viranomais- ja omavalvontatutkimuksista tehdään Ruokaviraston laboratorioiden lisäksi viraston lainsäädännön perusteella hyväksymissä laboratorioissa.

Viranomais- ja omavalvontalaboratorioiden hyväksymisen yhteyshenkilö on ylitarkastaja Taija Rissanen, puhelin 050 574 6308.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.9.2022