Huomioi luomurehujen ja -elintarvikkeiden tehostettu tuontivalvonta 1.1.2024 alkaen

9. tammikuuta 2024

Komissio on listannut EU:n ulkopuolelta tuotavat luomutuotteet ja lähtömaat, joita tulee valvoa tehostetusti 1.1.2024 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tullauksen yhteydessä kaikkien luomuna maahantuotavien rehu- ja elintarvike-erien asiakirjat tarkastetaan 1.1.2024–31.12.2024 välisenä aikana. Tulli ottaa erästä näytteet riskinarvioon perustuen pestisidijäämävalvontaa varten. Erä jää Tullin hyväksymään varastoon ja on käyttöönottokiellossa, kunnes analyysitulokset valmistuvat.

Asiakirjojen tarkastuksella varmistetaan, että tuotantoketjun toimijat ovat sertifioituja, luomutuote jäljitettävissä ja luomurehu tai -elintarvike täyttää sille asetetut vaatimukset. Mikäli luomumääräystenvastaisuutta ei todeta, luovutusmenettelyä jatketaan ja erä voidaan vapauttaa Tullin valvonnasta. Mikäli erä ei täytä luomumääräyksiä, luovuttaminen luonnonmukaisena kielletään. Tällöin luomuun viittaavat merkinnät on peitettävä Tullin valvonnassa.

Toimijan tulee tullauksen yhteydessä esittää Tullille tuontierän tarkastussertifikaatti, tullausasiakirjat, rahtikirjat sekä kaupalliset asiakirjat ja mahdollinen analyysitodistus. Tuojan vastuulla on huolehtia, että tuotteet ilmoitetaan luonnonmukaisina tulli-ilmoituksessa. Tarkastusta ei ole mahdollista tehdä jälkikäteen.

Tehostettu valvonta koskee seuraavia yleisen nimikkeistön (CN) tuoteryhmiä ja lähtömaita:

  • Kiina: 0910 11 00, inkivääri
  • Kiina: 0902 10 00, 0902 20 00, 0902 40 00, tee
  • Egypti: 1202 41 00, 1202 42 00, maapähkinät
  • Intia: 0910 30 00, kurkuma
  • Peru: 0910 11 00, inkivääri
  • Etelä-Afrikka: 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 40 00, 0805 50 10, sitrushedelmät
  • Tunisia: 0804 10 00, taatelit

Rehujen tuonnissa toimijan tulee huomioida, että mikäli kyseessä on EU:n ulkopuolelta saapuva, salmonellan suhteen riskialttiiksi määritelty kasviperäinen rehu (esim. öljykasvien siemenet ja niistä saatavat tuotteet), silloin toimijan on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus myös Ruokaviraston rehuhygienian valvontaa varten.

Lisätietoja

Tulli
Sähköisen palvelukeskuksen kuluttajansuojatarkastajat, kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Ruokavirasto
Luomujaosto, erityisasiantuntija Teija Lindén, luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi
Rehujaosto, luomurehujen valvonta, ylitarkastaja Nora Mäntysaari, luomurehu(at)ruokavirasto.fi

Lisää tietoa luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuonnista: