Luonnonmukaiset siemenet ja taimet (lisäysaineistorekisteri)

Luomutuotannossa on käytettävä luonnonmukaisesti tuotettuja siemeniä ja taimia aina, kun niitä on saatavissa. Ruokavirasto ylläpitää luomulisäysaineistorekisteriä, johon on merkitty kaikki saatavilla oleva luomulisäysaineisto. Rekisteri perustuu luomusiementä markkinoivien yritysten ilmoituksiin siementen ja taimien saatavuudesta.

Lisäysaineistorekisteri (päivitetty 9.11.2023, pdf)

Jos luomu- tai siirtymävaiheen siementä tai muuta luomulisäysaineistoa ei ole saatavissa, tarvitset voimassa olevan luvan tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön. Se voi olla kasvilajia koskeva lupa kaikille luomuviljelijöille (Ruokaviraston yleinen lupa) tai ELY-keskuksen myöntämä eräkohtainen lupa
yhdelle luomuviljelijälle ja erälle.

Eräkohtaisen luvan perusteita voivat olla esimerkiksi viljelytekniset syyt, kuten kasvuaika- ja kasvupaikkavaatimus tai taudinkestävyys. Eräkohtaisten lupien hakulomakkeen ja ohjeistusta löydät sivulta Luomun tuotantopanokset.

Kansalliseen luetteloon on merkitty lajit, joista on katsottu olevan luonnonmukaista
siemenenä määrällisesti ja sopivina lajikkeina riittävästi saatavilla Suomen markkinoilla. Kansalliseen luetteloon merkityille lajeille, alalajeille tai lajikkeille ei ELY-keskus voi antaa eräkohtaisia lupia käyttää tavanomaista lisäysaineistoa, paitsi tietyissä erityistilanteissa

Tarkemmin lupaehdoista on kerrottu kasvintuotannon ehtojen kappaleessa 5.3 Poikkeusmahdollisuudet käyttää tavanomaista lisäysaineistoa

 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.9.2023