Rehujen sisämarkkinakauppa ja tuonti

Ennen kuin rehualan toimija alkaa toimittaa rehuja Suomeen Euroopan unionin toisesta jäsenmaasta tai aloittaa rehujen tuonnin Euroopan unionin ulkopuolisista maista, toimijan tulee rekisteröityä rehuhygienia-asetuksen mukaisesti Ruokavirastoon. Toimijan tulee myös tutustua muihin toimintaansa liittyviin rehulainsäädännön vaatimuksiin (sisämarkkinakauppa ja tuonti - muistilista toimijalle).

EU:n ulkopuolelta tuotavat eläinperäisten rehut sekä heinä ja olki vaativat eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen. Eläinperäiset rehut tulee tuoda Suomeen sellaisen rajanylityspaikan kautta, jossa sijaitsee eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema (Helsingin lentokenttä, Helsinki-Vuosaaren satama). Eläinperäisten rehujen tuontiin liittyy omat vaatimuksensa (kts. linkki "Eläinperäisten rehujen tuonti" oikeassa palkissa).

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2021