Ruokaviraston uusi Siilo-asiointipalvelu käyttöön vakiomuotoisille AGRIM-tuontitodistuksille 27.6.2023 alkaen

7. kesäkuuta 2023

Osa maataloustuotteista (tietyt riisin, hampun, hampunsiementen ja maatalousperäisen etyylialkoholin tullinimikkeet) vaativat aina maahantuovilta yrityksiltä AGRIM-tuontitodistuksen, kun niitä tuodaan kolmansista maista EU:hun. Näille Ruokaviraston myöntämille vakiomuotoisille AGRIM-tuontitodistuksille otetaan käyttöön 27.6.2023 alkaen uusi sähköinen asiointipalvelu nimeltä Siilo. Siitä lähtien yritykset hakevat uudet vakiotuontitodistukset eli ei-tariffikiintiöitä koskevat AGRIM-tuontitodistukset Siilo-asiointipalvelussa. Ruokavirasto käyttää Siilo-asiointipalvelua sähköisten AGRIM-tuontitodistusten myöntöön, yritykset tekevät siellä varaukset myönnetyille AGRIM-tuontitodistuksille ja Tulli tekee tullauksen yhteydessä tullimerkinnät. Lopuksi yritykset voivat palauttaa käytön jälkeen sähköisesti AGRIM-tuontitodistukset takaisin Ruokavirastoon Siilo-asiointipalvelussa.

Siilo-asiointipalveluun täytyy rekisteröityä ennen ensimmäisen AGRIM-tuontitodistushakemuksen jättämistä

Voit kirjautua Siilo-asiointipalveluun osoitteessa https://siilo.ruokavirasto.fi/ ja kirjautumisessa käytetään suomi.fi tunnistautumista. Ennen kuin voit hakea AGRIM-tuontitodistuksia Siilo-asiointipalvelussa, yritys täytyy rekisteröidä Siilo-asiointipalveluun ja yrityksellä tulee olla riittävästi vakuutta. Voit rekisteröidä Siilo-asiointipalveluun yrityksen, jos olet yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tai olet henkilö, jolle yrityksen nimenkirjoittaja on antanut edustamisvaltuuden suomi.fi valtuuksissa. Voit valtuuttaa yrityksen rekisteröinnin jälkeen esimerkiksi huolintayrityksen asioimaan yrityksen puolesta Siilo-asiointipalvelussa. Tarkemmat ohjeet Siilo-asiointipalvelun käyttöön löytyvät täältä: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/oppaat/kayttoohje-siilo-asiointipalveluun2/kayttoohje-siilo-asiointipalveluun3/

Myöhemmin tänä vuonna Siilo-asiointipalveluun siirtyvät myös uusien AGRIM- ja AGREX-kiintiötodistusten hakeminen, kiintiötodistusten käyttö ja palautus

Vanhassa sähköisessä Ruokaviraston asiointipalvelussa https://todistus.ruokavirasto.fi/ säilyvät edelleen maataloustuotteiden AGRIM-kiintiötuonti- ja AGREX-kiintiövientitodistusten hakeminen, näissä asiointipalveluissa ennestään olevien sähköisten todistusten käyttö sekä niiden palautus takaisin Ruokavirastoon käytön jälkeen. Siilo-asiointipalvelu tulee myöhemmin tänä vuonna laajenemaan uusiin AGRIM-kiintiötuonti- ja AGREX-kiintiövientitodistushakemuksiin sekä sähköisten kiintiötodistusten käyttöön ja tullimerkintöihin, mutta siitä tiedotetaan vielä erikseen. Siilo-asiointipalveluun tulevat tulevina vuosina siirtymään myös Ruokaviraston yksityisen varastoinnin tuen asiointi ja interventiovarastoinnin asiointi, joista tiedotetaan myös erikseen.

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Johtava asiantuntija
Tuija Jämbäck
0295 204 350
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
tuovi@ruokavirasto.fi