Elintarvikeviejiksi Etelä-Koreaan rekisteröityvien yritysten on toimitettava todistus valvonnan piiriin kuulumisesta

24. lokakuuta 2022

Etelä-Koreaan elintarvikkeita vievien yritysten tulee ennen vientiä rekisteröityä elintarviketurvallisuudesta vastaavalle viranomaiselle (MFDS). Rekisteröinnin yhteydessä Koreaan toimitetaan valvovan viranomaisen myöntämä free sale -todistus, jossa vakuutetaan, että yritys kuuluu valvonnan piiriin Suomessa. Todistusmalli löytyy Ruokaviraston vientisivuilta. Todistuksen liitteenä tulee olla valvovan viranomaisen myöntämä elintarvikehuoneiston rekisteröintitodistus tai hyväksymispäätös. Rekisteröityminen on voimassa kaksi vuotta.

Lisätietoja, todistusmalli ja ohje rekisteröinnistä elintarvikkeiden vientiin Etelä-Koreaan: