Etelä-Korean viranomaisten siipikarjanlihan markkinoillepääsyä koskeva auditointi Suomessa

14. joulukuuta 2021

Kaksi Etelä-Korean viranomaista, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ja Animal and Plant Quarantine Agency (APQA), auditoi siipikarjanlihalaitoksia Suomessa joulukuussa. Auditointi liittyy suomalaisen siipikarjanlihan ja siipikarjanlihatuotteiden markkinoillepääsyyn Etelä-Koreaan. Ruokavirasto on aiemmin lähettänyt Koreaan laajoja selvityksiä, ja Korea on tehnyt auditointikäyntejä Suomeen vuonna 2017 maahyväksynnän osalta. Suomi ja Korea ovat sopineet siipikarjanlihan ja siipikarjanlihatuotteiden viennin ehdoista ja viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta. Tällä vierailulla kyseessä on laitosten rekisteröintiä koskeva auditointi, jonka toivotaan olevan viimeinen askel ennen vientilupaa.

Vierailun aloituskokouksessa Ruokavirastossa 7.12. eteläkorealaisille esiteltiin Suomen valvontajärjestelmää, kuten siipikarjan tautivalvontaa, eläinlääkinnällistä rajatarkastusta ja siipikarjateurastamoiden valvontaa sekä vientivalvontaa. Vierailun aikana Ruokaviraston vientijaosto kiertää eteläkorealaisten mukana suomalaisten siipikarjateurastamoiden ja siipikarjanlihaa käsittelevien laitosten auditoinneilla. Auditoinnin päättävä loppukokous järjestetään Ruokavirastossa 16.12.

Etelä-Korea on Suomelle tärkeä kauppakumppani elintarvikeviennissä. Koreaan viedään jo esimerkiksi sianlihaa ja maitotuotteita. Sianlihan osalta Etelä-Korea on Kiinan jälkeen toiseksi tärkein viennin kohdemaa ja esimerkiksi vuonna 2020 Suomesta vietiin Koreaan sianlihaa 15,5 miljoonan euron edestä.

Siipikarjanlihan ja siipikarjanlihatuotteiden lisäksi vientilupia Koreaan haetaan myös monille muille elintarvikeketjun tuotteille. Tällä hetkellä käynnissä on markkinoillepääsyhankkeita koskien kananmunia ja munatuotteita, äidinmaidonkorviketta, voita ja jäätelöä. Markkinoillepääsyprosessit ovat hitaita ja koronavirus-pandemia on entisestään vaikeuttanut auditointien järjestämistä. Pandemia-aikana on voitu järjestää lähinnä etäauditointeja ja tämä Etelä-Korean vierailu onkin ensimmäinen Suomessa paikan päällä toteutunut auditointi vuoden 2019 jälkeen. Kananmunien ja munatuotteiden vientilupiin liittyen eteläkorealaisia odotetaan auditoinnille Suomeen vuonna 2022.