Huomioi Kiinan uudet elintarviketuontia koskevat säädökset – rekisteröintinumero merkittävä pakkauksiin

15. marraskuuta 2021

Elintarvikkeiden viennissä Kiinaan on huomioitava Kiinan uudet elintarviketuontia koskevat säädökset, jotka astuvat voimaan 1.1.2022. Kiinan Tulli tulee vaatimaan, että elintarviketuotteiden valmistajat ja varastot on rekisteröity Kiinaan ja tarkastamaan rekisteröintinumeron maahantuonnin yhteydessä.

Rekisteröityneet yritykset voivat Kiinan Tullin GACC:n määräys 248 artikla 15 mukaan merkitä pakkauksiin Kiinan antaman rekisteröintinumeron tai sen maan (alueen), jossa ne sijaitsevat, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän rekisteröintinumeron. Rekisteröintinumero tulee merkitä tuotteen sisä- ja ulkopakkaukseen. Ruokavirasto ei ole saanut Kiinalta tarkkaa tietoa siitä, tuleeko pakkauksiin merkitä valmistajan vai/ja varastoijan rekisteröintinumero. Huomioithan, että viejä on vastuussa vientituotteidensa ajantasaisten vientivaatimusten selvittämisestä ja niiden täyttymisestä.

Rekisteröitymistapa riippuu tuotteesta

Useiden korkean riskin tuotteiden valmistajilta ja varastoijilta Kiina on vaatinut rekisteröitymistä jo aiemminkin. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sianliha, maito- ja kalastustuotteet sekä Kiinan ja Suomen välillä sovitun vientiehtosopimuksen eli protokollan mukaiset kauratuotteet kuten kaurahiutaleet ja kaurajauhot.

Kiinan ilmoittamien uusien korkean riskin tuotekategorioiden tuotteiden valmistajien ja varastoijien rekisteröintiä oli mahdollista hakea 31.10.2021 mennessä Ruokaviraston kautta prelisting-menettelyllä, jos vientiä on ollut 1.1.2017 jälkeen. Kiina ei ole ilmoittanut hakemusten käsittelyn aikataulua tai muuta tietoa rekisteröintiprosessin etenemisestä.

Jos tuote ei kuulu Kiinan ilmoittamaan korkean riskin tuotekategoriaan, valmistajan/varastoijan tulee tehdä rekisteröinti itse CIFER-järjestelmään osoitteessa https://new.singlewindow.cn/ . Kiina on ilmoittanut rekisteröintijärjestelmän olevan toiminnassa 1.11.2021 alkaen.

Kiina ei ole ilmoittanut poikkeuksista cross-border e-commerce -kaupan suhteen.

Vientiin voi aiheutua häiriöitä

Kiina ei ole täsmentänyt kaikkia säädösten täytäntöönpanoon liittyviä yksityiskohtia. Yritysten on hyvä huomioida, että vientiin voi aiheutua häiriöitä. Riskinä voi esimerkiksi olla, että jos vientiyritys laivaa nyt Kiinaan tuotteita, jotka eivät 1.1.2022 täytä Kiinan vaatimuksia, tuotteita ei mahdollisesti voi lainkaan tullata tai tullaus voidaan suorittaa vasta viiveellä. Tästä voi seurata ylimääräisiä kustannuksia säilytyksestä ja pahimmassa tapauksessa tuotteet tulee palauttaa, viedä muille markkinoille tai ne on tuhottava.
Kun lisää tietoa säädösten täytäntöönpanosta saadaan, sitä pyritään päivittämään Kiinan maasivulle ruokavirasto.fi/vienti/kiina.

Lisätietoa: