Kiina vaatii valmistajan rekisteröintinumeron elintarvikkeiden tullausilmoitukseen 1.1.2022 alkaen

8. joulukuuta 2021

Elintarvikkeiden viennissä Kiinaan on huomioitava uudet elintarviketuontia koskevat säädökset, jotka astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Säädösten mukaan kaikki yritykset, jotka tuottavat, esimerkiksi valmistavat tai pakkaavat elintarvikkeita Kiinan markkinoille, tulee rekisteröidä Kiinan Tullin CIFER-järjestelmään.

Rekisteröinti tulee tehdä 1.1.2022 mennessä, sillä Kiinan Tulli tulee tarkastamaan rekisteröintinumeron maahantuonnin yhteydessä. Tullausilmoituksessa tulee ilmoittaa Kiinan antama rekisteröintinumero, jotta tuotteet pääsevät maahan. Huomioi myös, että rekisteröintinumeron ilmoittamista vaaditaan sisä- ja ulkopakkauksiin niille tuotteille, jotka valmistetaan 1.1.2022 alkaen. 

Tuotetta käsittelevät toimijat ja kylmävarastot on rekisteröitävä

Kiinan Tullilta saadun tiedon mukaan tuotanto-, jalostus- ja varastointiyksiköiden, jotka ovat laillisesti vastuussa tuotteiden viennistä Kiinaan, on rekisteröidyttävä säädösten mukaisesti. Rekisteröintivaatimus koskee myös kylmävarastoja, mikäli niistä on suoraa vientiä Kiinaan. 

Rekisteröintiä ei vaadita niiltä tuotteita huoneenlämmössä varastoivilta kuljetusvarastoilta, joissa tuotteita ei ole käsitelty esimerkiksi pakkaamalla tai uudelleen pakkaamalla. Rekisteröintiä ei vaadita viejiltä, jotka eivät ole mukana valmistus-, jalostus- tai varastointitoiminnoissa. Viejien on kuitenkin huomioitava, että Kiinaan vietävien elintarviketuotteiden valmistajat rekisteröityvät.

Korkean riskin tuotekategorioiden tuotteille on voinut hakea rekisteröintiä Ruokaviraston kautta

Rekisteröintitapa riippuu tuotteesta. Rekisteröintiä viranomaissuosituksella vaaditaan, mikäli tuote kuuluu Kiinan ilmoittamiin korkean riskin tuotekategorioihin. Uusia korkean riskin tuotekategorioita ovat muun muassa viljat, myllytuotteet ja mallas, tuoreet ja kuivatut kasvikset ja kuivatut pavut, pähkinät ja siemenet, erityisruokavaliovalmisteet, kuten lastenruoka ja funktionaaliset elintarvikkeet (myös ravintolisät). Uusien korkean riskin tuotekategorioiden rekisteröintejä ovat yritykset voineet hakea Ruokaviraston kautta Kiinan antamassa määräajassa 31.10.2021 mennessä.

Kiinan Tullin antaman suosituksen mukaan Ruokaviraston kautta rekisteröintiä hakeneen yrityksen pitäisi odottaa, kunnes tieto rekisteröitymisestä on CIFER-järjestelmässä, sillä yrityksellä/tuotantolaitoksella voi olla vain yksi CIFER-tili. Sen jälkeen yritys voisi ilmeisesti rekisteröidä tuotteita, jotka eivät kuulu korkean riskin tuotekategorioihin. Jos yritys tekee rekisteröinnin ensin itse "matalan riskin" tuotteille, korkean riskin tuotekategorioiden tuotteita ei voisi enää sen jälkeen lisätä. Kiina ei ole antanut tietoa siitä, milloin mahdollinen rekisteröityminen näkyy CIFER-järjestelmässä. Kun tietoa saadaan, Ruokavirasto on mahdollisimman pian yhteydessä niihin toimijoihin, jotka ovat hakeneet rekisteröintiä Ruokaviraston kautta.

Tuotteen rekisteröintitavan voi selvittää Kiinan CIFER-järjestelmästä

Mikäli yrityksesi ei ole hakenut korkean riskin tuotekategorian tuotteen rekisteröintiä Ruokaviraston kautta, voit selvittää tuotteesi vaatiman rekisteröintitavan Kiinan Tullin CIFER-järjestelmästä. Suuntaa antava lista HS-koodeista löytyy myös Ruokaviraston Kiinan maasivulta. Huomaa, että tiedot päivittyvät CIFER-järjestelmään. Ruokavirasto ei vastaa listan ajantasaisuudesta tai oikeellisuudesta.

Jos tuote ei kuulu korkean riskin tuotekategoriaan, tulee rekisteröinti tehdä omatoimisesti CIFER-järjestelmään. CIFER-rekisteröintijärjestelmän verkkosivusto: https://cifer.singlewindow.cn/. Järjestelmään pääsee myös osoitteesta https://www.singlewindow.cn/. Älä käytä muita mahdollisia CIFER-järjestelmän osoitteita.

Huomioi, että vientiin voi olla odotettavissa häiriöitä

Kiina ei ole täsmentänyt kaikkia säädösten täytäntöönpanoon liittyviä yksityiskohtia. Yritysten on hyvä huomioida, että vientiin voi aiheutua häiriöitä. Riskinä voi esimerkiksi olla, että jos vientiyritys laivaa nyt Kiinaan tuotteita, jotka eivät 1.1.2022 täytä Kiinan vaatimuksia, tuotteita ei mahdollisesti voi lainkaan tullata tai tullaus voidaan suorittaa vasta viiveellä. Tästä voi seurata ylimääräisiä kustannuksia säilytyksestä ja pahimmassa tapauksessa tuotteet tulee palauttaa, viedä muille markkinoille tai ne on tuhottava. 

Lisätietoja: