Terveystodistukset käyttöön kasvien, elintarvikkeiden ja muiden eläinperäisten tuotteiden viennissä Isoon-Britanniaan tammikuussa 2024

31. elokuuta 2023

Iso-Britannia on jälleen muuttanut aiemmin ilmoittamaansa aikataulua maataloustuotteiden viennin uusista vaatimuksista. Elokuun lopussa julkaistun rajakäytäntöjen ohjeen (BTOM) mukaan terveystodistukset tulevat käyttöön keskisuuren riskin tuotteiksi luokiteltujen kasvien, elintarvikkeiden ja muiden eläinperäisten tuotteiden viennissä Isoon-Britanniaan 31.1.2024. Näiden tuotteiden tarkastukset Ison-Britannian rajatarkastusasemilla aloitetaan 30.4.2024.

Myös ennakkoilmoitusmenettelyissä tapahtuu muutoksia. CHED-asiakirja korvaa ennakkoilmoitukset elävien eläinten viennissä 30.11.2023 ja eläinperäisten tuotteiden viennissä 31.1.2024. Ennakkoilmoitusvaatimus poistuu kokonaan matalan riskin kasvien ja kasvituotteiden osalta 31.1.2024.

Lisätietoja:

ruokavirasto.fi/vienti/iso-britannia

rajakäytäntöjen ohje (BTOM)