Uusi vientilupa kananmunille ja munatuotteille Etelä-Koreaan

15. kesäkuuta 2022

Etelä-Korea on myöntänyt vientiluvan suomalaisille kananmunille ja munatuotteille. Suomi ja Etelä-Korea ovat sopineet viennin ehdoista ja viennissä käytettävistä eläinterveystodistuksista, ja vienti Etelä-Korean hyväksymistä laitoksista voi nyt alkaa. Eläinterveystodistukset julkaistaan Ruokaviraston sähköisessä eCert-järjestelmässä.

Kananmunien ja munatuotteiden markkinoillepääsyä Etelä-Koreaan on edistetty Ruokavirastossa vuodesta 2017 lähtien. Vientiluvan saaminen on vaatinut mm. useita selvityksiä Suomen viranomaisvalvonnasta, eläintautitilanteesta ja elintarviketurvallisuudesta. Vientineuvotteluja käytiin yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja ulkoministeriön kanssa. Lisäksi Etelä-Korean viranomaiset Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ja Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) tekivät Suomeen useita tarkastusmatkoja, joista viimeisin oli toukokuussa 2022. Vientilupa kananmunille ja munatuotteille saatiin siis nopeasti viimeisimmän tarkastusmatkan jälkeen.

Etelä-Korea on Suomelle tärkeä kauppakumppani elintarvikeviennissä. Suomesta viedään Etelä-Koreaan jo esimerkiksi sianlihaa ja maitotuotteita, ja tammikuussa 2022 saimme vientiluvan myös siipikarjanlihalle. Kananmunien ja munatuotteiden vientilupa on tervetullutta jatkumoa kasvavalle ja monipuolistuvalle elintarvikeviennille Suomesta Etelä-Koreaan.

Lisätietoja: