Vietnamin viranomainen tekee auditoinnin Suomessa lokakuussa

28. syyskuuta 2022

Vietnamin Ministry of Agriculture and Rural Development -ministeriön alainen viranomainen Department of Animal Health (MARD/DAH) suorittaa sianlihan, siipikarjalihan ja siitossikojen markkinoillepääsyyn liittyvän auditoinnin Suomessa 2.–9. lokakuuta 2022. Tulevalla auditoinnilla keskitytään siihen, miten valvonta toimii Suomessa. Erityisesti auditointiryhmä on kiinnostunut eläintautien valvonnasta. Auditoinnin aikana vieraillaan suomalaisilla eläintiloilla, liha-alan laitoksissa ja varastolaitoksissa.

Ruokavirasto on aiemmin vastannut useisiin Vietnamista saatuihin vientiehtokyselyihin. Auditoinnin jälkeen Suomi ja Vietnam voivat alkaa neuvotella sianlihan, siipikarjanlihan ja siitossikojen viennin ehdoista ja viennissä käytettävistä todistuksista.

Tällä hetkellä Vietnamiin on mahdollista viedä mm. kalastustuotteita. Tullin tilastojen mukaan Vietnamiin on viety viime vuosina rehuraaka-aineita ja kalapakasteita.

Lisätietoja elintarvikkeiden viennistä Vietnamiin: