Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille

Takaus oli haettavissa 13.10.–10.11.2023.

Voit hakea ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilasi maksuvalmiutta. Hae valtiontakausta lomakkeella 493 pe 10.11.2023 klo 16.15 mennessä. Palauta lomake ELY-keskukseen. Älä jätä takauksen hakemista hakuajan viimeisiin päiviin, sillä haun ja päätöksenteon aikataulu on tiukka. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen tarvittavat liitteet. Tämä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä eikä ELY-keskuksen tarvitse pyytää täydentämään hakemusta. ELY-keskukset tekevät päätökset valtiontakauksen myöntämisestä joulukuussa 2023.

Valtiontakaus voidaan myöntää luotolle, jonka luotonantaja myöntää maatalousyrityksellesi harjoittamasi maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi. Takauksen myöntämisen ehtona on, että:

  • harjoittamallasi maatalouden tuotantotoiminnalla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
  • tilasi on tilapäisissä maksuvalmiusongelmissa toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi.

Valtiontakauksen kohteena olevan luoton määrä saa olla enintään 62 500 euroa. Laina-aika on enintään viisi vuotta. Valtiontakaus saa olla enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan luoton määrästä eli enintään 50 000 euroa.

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
Puh. 0400 933 647
aulis.kuusela@ruokavirasto.fi

Tarvitsetko apua?

Hae ELY-keskuksesi yhteystiedot

Lomakkeet

493 Hakemus maatilojen maksuvalmiuslainoille myönnettävästä valtiontakauksesta

Lainsäädäntö

Ruokaviraston määräys maatilojen maksuvalmiuslainoille myönnettävän valtiontakauksen hakemisesta

Laki 232/2019 valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille

Sivu on viimeksi päivitetty 13.10.2023