Mitä tehdä kuivuudesta kärsiville kasvustoille?

19. kesäkuuta 2023

Lämpimän ja sateettoman kevään ja alkukesän vuoksi viljelykasvit voivat kärsiä kuivuudesta. Peltotukien saamisen ehtona on hyvän maatalouskäytännön mukainen viljely myös siinä tapauksessa, jos kuivuus on tuhonnut kasvuston.

Noudata hyvää maatalouskäytäntöä

Peltotukia hakeneen viljelijän pitää kylvää tai istuttaa haussa ilmoittamansa kasvit viimeistään 30.6.2023. Jos viljely on hyvän maatalouskäytännön mukaista, kuivuuden tuhoamaa kasvustoa ei tarvitse kylvää uudelleen.

Jos pelto jää kuivuuden takia kylvämättä, peltotukien hakemusta kannattaa korjata Vipu-palvelussa. Lohkot voi ilmoittaa avo-, sänki- tai viherkesantona. Alle viiden aarin yhtenäiset kylvämättä jääneet alat hyväksytään kasvulohkolle ilmoitetun kasvin alaan.

Vaikka kasvusto tuhoutuisi kuivuuden takia, pellon kasvinsuojelusta pitää huolehtia ja rikkakasvien leviäminen pitää estää.

Ota tuhoutuneesta kasvustosta kuva Vipu-mobiililla

Jos kasvusto tuhoutuu, viljelijän kannattaa ottaa siitä valokuva Vipu-mobiilin avulla.

Viljelijä voi saada elokuussa satelliittiseurannan selvityspyynnön, jos kasvusto on heikko tai tuhoutunut. Siinä tapauksessa selvityspyyntöön on helpointa vastata Vipu-mobiililla otetulla kuvalla, josta selviää, että kasvusto on perustettu.

Kasvustoja voi hyödyntää

Tuottamattomana alana ilmoitettujen kesantojen ja nurmien kasvuston saa korjata ja alaa voi laiduntaa vuonna 2023. Ekojärjestelmätuen luonnonhoitonurmen ja viherlannoitusnurmen kasvuston voi korjata ja alaa laiduntaa.  

Ympäristökorvauksen suojavyöhykkeitä ja turvepeltojen nurmien kasvuston voi korjata ja alaa voi laiduntaa. Kasvusto on joka tapauksessa korjattava 31.8. mennessä.

Lisätietoja ruokavirasto.fi-sivustolla:

Peltotukien hakuopas / maataloustoiminta (ruokavirasto.fi)

Ehdollisuuden opas (ruokavirasto.fi)