Peltotukien hakemusta voi korjata ja täydentää 2.10.2023 asti – osalla maatiloista tukia on vielä hakematta

28. elokuuta 2023

Peltotukien haku on tästä vuodesta alkaen aiempaa joustavampaa, sillä viljelijä voi tehdä tukihakemukseensa muutoksia tarpeen mukaan koko kasvukauden ajan.

Tukien hakuaika päättyi 15.6.2023, mutta viljelijän kannattaa korjata hakemustaan verkkoasiointipalvelu Vipussa, jos hän huomaa ilmoittaneensa virheellisiä tietoja tai ei pysty viljelemään ehtojen mukaisesti. Hakemusta voi täydentää myös silloin, jos jonkin tuen haku on unohtunut. 

Puuttuvia tukia voi edelleen hakea

”Kannustamme viljelijöitä tekemään peltotukien hakemukset huolellisesti jo varsinaisena tukihakuaikana. Jos hakemuksen korjaaminen on tarpeen, nyt on aika tehdä muutokset ja tarkistaa, onko jokin tuki tai toimenpide jäänyt hakematta. Esimerkiksi uudelleenjakotulotuki on hakematta noin 450 maatilalla, jotka voisivat saada tukea”, sanoo yksikönjohtaja Hannele Sankari Ruokavirastosta.

Uudelleenjakotulotuki on tänä vuonna ensimmäistä kertaa haettavissa ollut EU:n rahoittama tuki, jota voivat saada kaikki tilat, jotka saavat myös perustulotukea. Tuki maksetaan 50 hehtaariin asti.

Peltotukien hakemusta voi täydentää myös hakemalla tukea talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä. Vuosittainen toimenpide kuuluu uuteen ekojärjestelmätukeen.

Peltotukien hausta tuttu Vipuneuvoja on viljelijän apuna myös muutosten teossa. Se huomauttaa esimerkiksi puuttuvasta ekojärjestelmätuen toimenpiteestä tilanteissa, joissa tuenhakija on ilmoittanut viljelevänsä kasvia, josta olisi oikeutettu saamaan tukea. Listaus Vipuneuvojan tarkistamista asioista on koottu ruokavirasto.fi-sivustolle. Tarkisteita täydennetään tulevina vuosina.

Ympäristösitoumuksen toimenpiteet ja ympäristösopimuksen kasvit kannattaa tarkistaa

Vipuneuvoja ei huomauta kaikista ympäristösitoumuksen hakematta jääneistä toimenpiteistä. Toimenpiteen hakemiseen ei riitä, että esimerkiksi kerääjäkasvi on ilmoitettu kasvulohkon tiedoissa, vaan toimenpidettä pitää myös hakea maksun saamiseksi. Kerääjäkasvien lisäksi sama koskee toimenpiteitä turvepeltojen nurmet, maanparannus- ja saneerauskasvit sekä puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät.

Ympäristösopimuksen tehneiden viljelijöiden kannattaa tarkistaa, että sopimukseen haetuille lohkoille on ilmoitettu oikeat kasvit. Jos ilmoitettu kasvi on väärä (esimerkiksi luonnonlaidun ja niitty), lohkosta ei makseta tukea, vaikka se olisi mukana haetussa sopimuksessa. Sopimukseen haetut lohkot viljelijä voi tarkistaa maatilan tietojen yhteenvedosta Vipu-palvelussa.

Jos maatila aikoo toteuttaa tänä vuonna aitaus- tai petoaitaus- tai kunnostusraivaus-toimenpiteen, kannattaa tarkistaa kasvulohkon tiedoista, onko toimenpidettä haettu.

Tukien uudistus toi mukanaan mahdollisuuden korjata hakemusta

Vaikka peltotukien hakemusta voi muuttaa tarvittaessa 2.10.2023 asti, mahdolliset korjaukset hakemukseen kannattaa tehdä heti. Jos maatilalle on tulossa peltovalvonnan tarkastuskäynti, hakemusta ei voi enää korjata. Hakemuksen muutosmahdollisuus päättyy ELY-keskuksen tarkastajan yhteydenottoon.

Tästä vuodesta alkaen viljelyä seurataan tarkastuskäyntien lisäksi satelliittikuvien avulla. Satelliittiseurannan ansiota on se, että peltotukien hakemuksia voi muuttaa koko kasvukauden ajan.

 

Lisätietoja tuenhakijalle
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ja ELY-keskukset (ruokavirasto.fi)  

 

Lisätietoja medialle

yksikönjohtaja Hannele Sankari
040 714 5791
hannele.sankari@ruokavirasto.fi