Peltotukien uudistus toi mukanaan satelliittiseurannan ja mahdollisuuden korjata hakemusta

26. kesäkuuta 2023

Peltotukien ehtojen noudattamista varmistetaan tästä kesästä alkaen satelliittikuvien avulla. Kuvista tarkastellaan viljelyä ja kasvustojen kehittymistä niillä peltolohkoilla, joista viljelijät ovat hakeneet tukia. Satelliittiseurannan ansiosta tukijärjestelmä on aiempaa joustavampi, sillä viljelijä voi tehdä peltotukien hakemukseen muutoksia tarpeen mukaan koko kasvukauden ajan.

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen vuoksi satelliittikuviin perustuva tukiehtojen seurantajärjestelmä tulee käyttöön jokaisessa EU:n jäsenmaassa. Tukiehtojen noudattamisen valvonta on edellytys viljelijätukien maksamiselle. Se on tärkeää myös viljelijöiden oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun vuoksi.

Muutokset hakemukseen voi tehdä välittömästi Vipu-palvelussa

Peltotukien hakuaika päättyi verkkoasiointipalvelu Vipussa 15.6.2023. Hakemuksen lähettämisen jälkeenkin viljelijä voi tehdä muutoksia hakemukseensa 2.10.2023 asti, jos hän esimerkiksi huomaa, ettei pysty viljelemään ehtojen mukaisesti tai on ilmoittanut virheellisiä tietoja. Muutokset tehdään Vipu-palvelussa.

Viljelijän kannattaa pitää peltotukien hakemuksen tiedot ajan tasalla koko kasvukauden ajan. Jos maatilalle on tulossa peltovalvonnan tarkastuskäynti, hakemusta ei voi enää korjata. Hakemuksen muutosmahdollisuus päättyy ELY-keskuksen tarkastajan yhteydenottoon.

Selvityspyynnöt ovat osa satelliittiseurantaa

Jos viljelijä on ilmoittanut peltotukien haussa jollekin peltolohkolleen tietoja, jotka ovat ristiriidassa satelliittikuvan kanssa, hän saa hallinnolta satelliittiseurannan selvityspyynnön. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että kuvien perusteella lohko on niittämättä, vaikka kasvusto pitäisi ehtojen mukaan niittää.

Jos lohko on ilmoitettu ja hoidettu oikein, viljelijä voi vastata selvityspyyntöön sijaintitiedot sisältävällä valokuvalla peltolohkostaan. Jos ehtojen mukainen toimenpide on tekemättä, viljelijä voi tehdä sen määräajassa tai tarvittaessa perua hakemansa tuen. Myös peltotukien hakemusta voi muuttaa tarpeen mukaan.

Vipu-mobiili on viljelijän työkalu selvityspyynnöissä

Satelliittiseurannan selvityspyyntöihin vastaamiseen viljelijä tarvitsee mobiilisovelluksen, Vipu-mobiilin. Sovellus on Ruokaviraston julkaisema maksuton väline viljelijöiden ja viranomaisten väliseen viestintään.

Viljelijän kannattaa dokumentoida viljelyään jo kasvukauden aikana Vipu-mobiilin avulla. Valokuvia voi hyödyntää syksyllä satelliittiseurannan selvityspyynnöissä.

Mobiilisovellusta voivat käyttää kaikki henkilöt, joilla on maatilan asiointioikeudet. Oikeudet ovat maatilojen ensisijaisilla viljelijöillä ja kaikilla asiointiin valtuutetuilla. Sovelluksen voi ladata Google Play- tai App Store -sovelluskaupasta.

Tarkastuskäyntejä tehdään aiempaa vähemmän

ELY-keskusten tarkastajat ovat aloittaneet peltotukien valvonnat maatiloilla. Tarkastuskäynti tehdään noin kahdelle prosentille tiloista. Määrä on satelliittiseurannan ansiosta aiempaa pienempi.

Peltovalvonnassa tarkastetaan muun muassa kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit ja ehtojen noudattaminen. Tiloja valitaan valvontaan sekä satunnaisesti että painottaen.

Viljelijän kannattaa olla tarkastajan mukana valvontakäynnillä. Tarkastaja voi kertoa havaintonsa heti ja antaa neuvoja siihen, miten havaitut puutteet voisi korjata seuraavalle vuodelle.

Lisätietoja tuenhakijalle
Ruokaviraston 16.6.2023 lähettämä viljelijäuutiskirje  
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset  

Lisätietoja medialle
Peltotukien valvonta
Yksikönjohtaja Sari Putkiranta
040 714 5803

Selvityspyynnöt
Erityisasiantuntija Mirva Kauppinen
040 752 3321

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi