Aineellisen avun ensimmäisen hakukierroksen hanketoteuttajat on valittu

16. elokuuta 2023


Ruokavirasto on valinnut Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) aineellisen avun ensimmäisen hakukierroksen hanketoteuttajat. Hakuaika oli 13.3. ̶ 8.5.2023. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 15 kappaletta. Ensimmäisellä hakukierroksella rahoitettavaksi valittiin neljä hanketta, joista yksi on ryhmähanke. Hankkeiden valinnassa on pyritty huomioimaan aineellisen avun saatavuus valtakunnallisesti.

Ensimmäisessä hankehaussa valitut hanketoteuttajat ovat:
Suomen Helluntaikirkko
Suomen Punainen Risti
Vihreä Keidas ry
+ Ryhmähanke (julkaistaan myöhemmin rahoituspäätöksen valmistuttua)

Rahoitettavissa hankkeissa jaetaan 40 euron arvoisia maksukortteja, joita vähävaraiset avunsaajat voivat käyttää välttämättömien elintarvikkeiden ja perustuotteiden maksamiseen päivittäistavarakaupassa. Lisäksi hankkeissa toteutetaan liitännäistoimenpiteitä, joiden avulla on tarkoitus parantaa avunsaajien hyvinvointia ja osallisuutta neuvomalla ja ohjaamalla heitä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja koulutus- ja työllisyyspalvelujen pariin. Hankkeissa ensisijaisena kohderyhmänä huomioidaan työttömät vähävaraiset henkilöt ja heidän kotitalouteensa kuuluvat henkilöt. Hankkeiden alkaessa hanketoteuttajat tiedottavat omissa viestintäkanavissaan tarjoamistaan liitännäistoimista ja maksukorteista. Aineellinen apu on osa Suomen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman toimenpiteitä.

Ohjelmakaudelle 2021 ̶ 2027 aineellisen avun rahoitusta on varattu yhteensä 30 miljoonaa euroa. Seuraava hankehaku järjestetään vuonna 2024.

Lisätietoja:

Eveliina Viitanen, eveliina.viitanen@ruokavirasto.fi,  0295 205 166
Minna Talvitie, minna.talvitie@ruokavirasto.fi,  0295 204 844
Ruokaviraston sivut:
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/elintarvikkeet/aineellinen-apu-esr/
Rakennerahastojen sivut:
https://rakennerahastot.fi/aineellinen-apu-esr-rahastosta