Vieraile luonnonlaitumia hoitavilla maatiloilla Luonnonlaidunpäivänä 17.6.2023

13. kesäkuuta 2023

Lauantaina 17. kesäkuuta vietetään valtakunnallista luonnonlaidunpäivää jo toista kertaa, ja tilat ympäri Suomen pitävät avoimia ovia ja järjestävät ohjelmaa. Päivä juhlistaa luonnonlaitumia sekä lehmiä, lampaita ja muita eläimiä, jotka hoitavat uhanalaisia perinneympäristöjämme ja huolehtivat luontomme monimuotoisuudesta.

Perinneympäristöt ovat lajirikkaimpia elinympäristöjämme ja monien uhanalaisten lajien koti. Toisin kuin esimerkiksi metsät, perinneympäristöt vaativat kunnossa pysyäkseen aktiivista hoitoa. Lehmiä, lampaita ja muita laiduntajia tarvitaan turvaamaan perinneympäristöjä, sillä ilman laidunnusta nämä arvokkaat alueet kasvavat umpeen ja häviävät.

”Laidunnus auttaa säilyttämään perinneympäristöjen lajistoa, josta jo neljäsosa on uhanalaista. Niittykasvit hyötyvät siitä, että laidunnus vähentää maaperän ravinteisuutta. Ne myös tarvitsevat laidunnuksen luomaa valoa ja tilaa pärjätäkseen kilpailussa kookkaampia lajeja vastaan", sanoo maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Perinneympäristöjen katoaminen olisi erityisen suuri uhka pölyttäjähyönteisille.

”Kedoilla ja niityillä elää laaja kirjo erilaisia perhosia ja mesipistiäisiä. Perinneympäristöjä kannattaa vaalia myös maataloustuotannon kannalta, sillä monipuolinen pölyttäjälajisto auttaa saamaan paremmat sadot”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Eeva-Liisa Korpela.

Luonnonlaidunpäivänä tilat ympäri Suomen järjestävät koko perheen ohjelmaa karjan laitumelle laskusta asiantuntijaluentoihin. Usealta tilalta voi samalla ostaa myös luonnonlaiduntuotteita. Kaikki teemapäivän tapahtumat löytyvät päivittyvästä kartasta, josta voi katsoa lähialueensa tapahtumat.

"Pääkaupunkiseudullakin pääsee mukaan päivän tunnelmaan tutustumalla rantalaidunnukseen ja kyyttökarjaan esimerkiksi Espoon Laajalahdella, jossa järjestetään tapahtuma yhteistyössä Metsähallituksen, Espoon kaupungin ja alueella laiduntavan karjatilan kanssa. Suojelualueillakaan perinneympäristöjen luontoarvojen säilyttäminen ei onnistu ilman laiduntajia ja karjatiloja”, kertoo Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Katja Raatikainen.

Jos lähialueelta ei löydy tapahtumaa, päivään voi osallistua myös seuraamalla luonnonlaidunliveä 17.6. Ruokaviraston Instagramissa kello 11 alkaen.

Luonnonlaidunpäivän verkkosivulta (luonnonlaidunlihantuottajat.fi) löytyy lisätietoja sekä päivittyvä kartta avoimet ovet pitävistä tiloista. 

Luonnonlaidunpäivän järjestävät yhteistyössä Metsähallitus, Luonnonlaidunlihan tuottajat ry, WWF Suomi, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, Maa- ja kotitalousnaiset, Ruokavirasto ja ProAgria.

Lisätietoja:

Maa- ja kotitalousnaiset:

Leena Lahdenvesi-Korhonen (luonnon- ja maisemanhoito perinneympäristöissä)
leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi, 040 523 5133

WWF Suomi:

Suojeluasiantuntija Eeva-Liisa Korpela (pölyttäjät ja muu lajisto perinneympäristöissä)
eeva-liisa.korpela@wwf.fi, 044 565 5165

Metsähallitus:

Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Katja Raatikainen (perinneympäristöt valtion suojelualueilla)
katja.raatikainen@metsa.fi, 020 639 4600

Ruokavirasto:

Ylitarkastaja Riikka Klemola (miten viljelijätuilla tuetaan luonnonlaidunnusta)
riikka.klemola@ruokavirasto.fi, 040 714 5752

Luonnonlaidunlihan tuottajat ry:

Puheenjohtaja Fredrik von Limburg Stirum (luonnonlaidunlihan sertifiointi, luonnonlaidunlihan tuottajien näkökulma)
fredrik@koskis.fi, 040 540 1506