Mehiläishoitotuen hankehaku alkaa 1.2.2023

1. helmikuuta 2023

Mehiläishoitotuki on haettavissa 1.2.–28.2.2023. Tukea voivat hakea mehiläishoitoalaa edustavat rekisteröidyt yhteisöt. Ruokavirasto myöntää tukea mehiläishoitoalaa kehittäville hankkeille, jotka kestävät 31.12.2024 saakka. Hankkeessa tulee toteuttaa yhtä tai useampaa YMP-suunnitelmassa kuvattua mehiläishoitoalan toimenpidettä.

Toimenpiteet ovat:

  • Neuvonta, tiedotus ja koulutus
  • Tuholaisten ja tautien torjunta
  • Mehiläispesien siirtohoidon järkeistäminen
  • Mehiläishoitoalan laboratorioanalyysit
  • Mehiläispesien määrän säilyttäminen ja mehiläisten jalostaminen
  • Yhteistoiminta tutkimusohjelmien kanssa
  • Mehiläistuotteiden menekinedistäminen

Hankkeille myönnettävä enimmäismääräraha määräytyy EU:n Suomelle myöntämien määrärahojen mukaan. Tässä hankehaussa myönnettävä määrä on enintään 696 364 euroa. EU:n rahoitusosuus hankkeissa on 50 prosenttia ja Suomen valtion osuus on 50 prosenttia. Ruokavirasto valitsee toteutettavat hankkeet lainsäädännössä olevien valintaperusteiden perusteella.

Mehiläishoitotuki on uudistunut

Mehiläishoitotuessa aiemmin käytössä ollut mehiläishoito-ohjelma on päättynyt. Vastaavat mehiläishoitoalan toimet ovat nyt mukana Suomen YMP-suunnitelmassa. Tästä johtuen kansallinen lainsäädäntö on muuttunut ja mehiläishoitotuki myönnetään hankkeille. Ruokavirasto toteuttaa mehiläishoitotuen hankehakuja nykyisessä muodossaan vuoden 2027 loppuun saakka.

Lisätietoa Ruokaviraston verkkosivuilta

Lisätietoa Ruokavirastosta:
Eija Korpela, juristi
Puh. 029 520 4472
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi