Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana

6. kesäkuuta 2023

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki vuodelta 2023 on haettavissa. Tuki on tarkoitettu korvaamaan Pohjois-Suomessa eli C-tukialueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja metsäsienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneita kustannuksia.

Hakemus Lapin ELY-keskukseen

Varastointitukihakemus (lomake 237) on jätettävä viimeistään 31.7.2023 Lapin ELY-keskukseen (osoite: Lapin ELY-keskus, kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi, sähköposti: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi). Lomakkeen voi tulostaa ruokavirasto.fi-sivustolta.

Tukiehdoista saa neuvontaa Lapin ELY-keskuksesta, joka vastaa valtakunnallisesti tuen myönnöstä. Tukea valvoo paikallinen ELY-keskus.

Tukiehdot ennallaan

Tukea voidaan maksaa elinkeinonharjoittajille, joilla on tietyt tekniset vaatimukset täyttävä varasto C-tukialueella eli pohjoisen tuen alueella ja joilla on 30.6. varastossa metsämarjoja tai metsäsieniä. Varastoitavien tuotteiden pitää olla ihmisravinnoksi tarkoitettuja. Niiden pitää olla poimittu pohjoisen tuen alueella ennen vuotta 2023.

Tuen saamisen ehtona on lisäksi, että tuenhakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan ilmoittamansa varastomäärät oikeiksi ja pohjoisen tuen alueelta poimituiksi esimerkiksi kuittien, kirjanpidon ja poimijalistojen avulla.

Varastointitukea maksetaan tuorepainokiloa kohti enintään seuraavasti: lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg. Tuki on tavoitteena maksaa marraskuussa 2023.

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:

Tarkastaja Virpi Koivurova
puh. 0295 03 7169
virpi.koivurova@ely-keskus.fi

Tarkastaja Anne Moilanen

puh. 0295 037 204

anne.moilanen@ely-keskus.fi

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Asiantuntija Lea Anttalainen (tavoitettavissa 21.6. alkaen)
puh. 040 824 1373
lea.anttalainen@ruokavirasto.fi