Ruokavirasto avaa aineellisen avun hankehaun helmikuussa

1. helmikuuta 2023

Ruokavirasto avaa Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) rahoitettavaa aineellista apua koskevan ensimmäisen hankehaun helmikuussa 2023. Hankehakemuksia voivat jättää julkisoikeudelliset yhteisöt ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, esimerkiksi järjestöt, seurakunnat tai kunnat.

Rahoitettavissa hankkeissa jaetaan 40 euron arvoisia maksukortteja, joita vähävaraiset avunsaajat voivat käyttää välttämättömien elintarvikkeiden ja perustuotteiden maksamiseen päivittäistavarakaupassa. Lisäksi hankkeissa toteutetaan liitännäistoimenpiteitä eli avunsaajien neuvontaa ja ohjaamista muiden palvelujen pariin. Hankkeissa ensisijaisena kohderyhmänä huomioidaan työttömät vähävaraiset henkilöt ja heidän kotitalouteensa kuuluvat henkilöt. Aineellinen apu on osa Suomen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman toimenpiteitä.

Hakeminen tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä EURA 2021-järjestelmässä. Haun alkamispäivämäärä tarkentuu, kun EURA 2021-järjestelmän aineellisen avun hakuosio on valmis. Haku tulee olemaan auki kaksi kuukautta. EURA 2021 -järjestelmän käyttäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta sekä EURA 2021 -järjestelmän käytön oikeuttavia valtuuksia. Ohjelmakauden aikana vuoden 2027 loppuun mennessä

Suomessa toteutetaan useampi hankehaku. Valituille hanketoteuttajille korvataan maksukorteista syntyneiden välittömien kulujen lisäksi 7 % liitännäistoimien toteuttamiseksi sekä 7 % hanketoteuttajan hallinnollisiin kuluihin. Hakijoiden tulee hakemusta täyttäessään kiinnittää huomioita erityisesti liitännäistoimenpiteiden kuvaukseen ja maksukortteja koskevan prosessin kuvaukseen. Maksukorttien tilaaminen tapahtuu Ruokaviraston lupajärjestelyssä mukana olevilta maksukorttitoimittajilta. Vain lupajärjestelyssä mukana olevien korttitoimittajien aineellista apua varten räätälöimät maksukortit ovat tukikelpoisia.

Hankehakua koskeva hakuinfo pidetään tiistaina 14.2.2023 TEAMS-tilaisuutena. Infoon voi ilmoittautua Ruokaviraston ja Rakennerahastojen sivuilta löytyvästä linkistä. Rahoitettavien hankkeiden valinnasta päättää Ruokavirasto, jonka tukena valintaprosessissa on poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmä. Hankehakemukset pyritään käsittelemään hankehaun päättymisen jälkeen siten, että hankkeet ja edelleen maksukorttien jako ja liitännäistoimet voisivat alkaa kesällä 2023.


Lisätietoja:

Minna Talvitie, minna.talvitie@ruokavirasto.fi 0295 204 844
Eveliina Viitanen, eveliina.viitanen@ruokavirasto.fi 0295 205 166

Ruokaviraston verkkosivut

Rakennerahastojen verkkosivut