Ilmoituksen vuoden 2021 eläinmääristä voi tehdä 13.1.–2.2.2022

13. tammikuuta 2022

Eläintilat voivat nyt ilmoittaa vuonna 2021 hallinnassaan olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi). Ilmoitusaika päättyy tänä vuonna hieman totuttua aiemmin, keskiviikkona 2.2.2022.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2021. Korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Eläinmääräilmoitus koskee lisäksi luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotusta. Jos maatila haluaa käyttää eläinmääriä kyseisten tukien eläintiheyslaskentaan, ilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Yhteisön tai osallisen on ilmoitettava ne eläinrekisterit, joista saatavia tietoja haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan.

Lisätietoja tuenhakijalle

Ruokavirasto.fi
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle

Eläinten hyvinvointikorvaus
Ylitarkastaja Timo Keskinen, 040 668 5635

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
Ylitarkastaja Lea Anttalainen, 040 824 1373

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Maatalousylitarkastaja Aija Laine-Mönkö, 050 527 9345

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
Ylitarkastaja Päivi Akkanen, 040 714 5735

Vipu-palvelu
Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola, 040 186 8272

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi