Maatalouden huoltovarmuutta turvataan lisätuilla

4. heinäkuuta 2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut merkittäviä ongelmia maatalous- ja elintarvikemarkkinoille. Huoltovarmuuden varmistamiseksi maatiloille maksetaan elokuusta alkaen lisätukia. Etelä-Suomen maatilat voivat hakea poikkeuksellista mukautustukea, ja pohjoisen tuen alueella sijaitsevat tilat saavat korotuksia nykyisiin maataloustukiin. Lisäksi kaikki tilat saavat lisämaksun luonnonhaittakorvaukseen.

Poikkeuksellinen mukautustuki ja tukien lisämaksut ovat osa hallituksen maataloudelle kohdistamaa huoltovarmuuspakettia.

Kriisituki haettavissa elokuussa

Etelä-Suomen poikkeuksellisen mukautustuen haku on auki viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa 8.–18.8.2022. Tukea voivat saada AB-tukialueen tilat, joille on myönnetty vuonna 2021 kasvihuonetuotannon tukea, puutarhatuotteiden varastointitukea tai sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea. Tukea saavan tilan pitää jatkaa maataloustoimintaa myös tänä vuonna tukiehtojen mukaisesti.

Poikkeuksellinen mukautustuki maksetaan hakijoille syyskuun loppuun mennessä. Tukeen on varattu yhteensä 20,5 miljoonaa euroa osin EU:n ja osin kansallisista varoista.

Ruokavirasto tiedottaa mukautustuen hakemisesta tarkemmin lähempänä haun avautumista.

Lisämaksuja pohjoisen alueen maatiloille

Pohjoisen alueella eli C-tukialueella lisämaksut toteutetaan tukien korotuksina. Korotuksia on luvassa vuoden 2022 kasvihuonetuotannon tukeen, puutarhatuotteiden varastointitukeen sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuun tukeen. Lisämaksuja ei tarvitse hakea erikseen, vaan ne maksetaan automaattisesti tukia tänä vuonna hakeneille tiloille.

Kasvihuonetuen lisämaksut maksetaan 18.8.2022 alkaen. Samana päivänä alkaa lisämaksujen maksaminen tiloille, jotka ovat hakeneet sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa. Puutarhatuotteiden varastointituen lisämaksu maksetaan tuen normaalin maksun yhteydessä huhtikuussa 2023. Tukien lisämaksuihin on varattu yhteensä 21 miljoonaa euroa.

Luonnonhaittakorvaukseen lisämaksuja koko maassa

Vuoden 2022 luonnonhaittakorvausta korotetaan koko maassa. Korotukset maksetaan automaattisesti luonnonhaittakorvausta ja sen kotieläinkorotusta tänä vuonna hakeneille maatiloille. Tilat saavat lisämaksut luonnonhaittakorvauksen ennakoiden maksun yhteydessä lokakuusta 2022 alkaen. Kotieläinkorotukset ja niiden lisämaksut maksetaan korvauksen normaalin maksun yhteydessä keväällä 2023. Luonnonhaittakorvauksen lisämaksuihin on varattu yhteensä 119 miljoonaa euroa.

Luonnonhaittakorvauksen lisämaksut edellyttävät muutosta maaseutuohjelmaan. Esitys muutoksesta on lähetetty hyväksyttäväksi Euroopan komissioon.

Lisätietoa lisämaksuista ruokavirasto.fi-sivustolla

Lisätietoja Ruokavirastosta:
ylitarkastaja Lea Anttalainen
040 824 1373

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi