Pohjoisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset lakkautetaan vuodenvaihteessa – tukia haettava jatkossa vuosittain

9. kesäkuuta 2022

Nykyiset pohjoisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset lakkautetaan 31.12.2022. Osallistumisilmoitukset C-alueella maksettaviin pohjoisiin kotieläintukiin ovat olleet voimassa toistaiseksi, mutta ensi vuodesta alkaen eläintilojen pitää hakea kansallisia kotieläintukia vuosittain.

Muutos koskee seuraavia osallistumisilmoituksia:

  • nautojen pohjoinen kotieläintuki
    • nautojen eläinyksikkötuki
    • teurasnautojen tuki
  • uuhien pohjoinen kotieläintuki
  • kuttujen pohjoinen kotieläintuki.

Osallistumisilmoitukset meijerimaidon ja suoramyyntimaidon tuotantotukiin pysyvät ennallaan.

Kansalliset ja EU-rahoitteiset eläintuet haettavissa jatkossa joka vuosi

Pohjoiset kotieläintuet maksetaan eläintiloille vuosittain yhdessä tai kahdessa osassa. Hakuvuonna tuesta on mahdollista saada ennakko, joka on edellyttänyt erillistä maksun hakua osallistumisilmoituksesta huolimatta. Suurin osa tiloista on hakenut ennakkoa, joten tuenhakijoille muutos ei ole merkittävä.

Muutoksen tavoitteena on yhdenmukaistaa eläintukien hakuja. EU-rahoitteisten eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset lakkautettiin vuoden 2021 lopussa. Tästä vuodesta alkaen palkkioiden haku on jo vuosittainen.

Ruokavirasto tiedottaa nykyisten pohjoisten kotieläintukien osallistumisilmoitusten päättymisestä ja pohjoisten kotieläintukien hausta tarkemmin syksyllä 2022.

Lisätietoja Ruokavirastosta
Ylitarkastaja Ulla Sihto
040 559 9005
ulla.sihto@ruokavirasto.fi