Tämän vuoden eläinpalkkiot maksetaan alkuvuodesta 2023

29. kesäkuuta 2022

Ruokavirasto maksaa tänä vuonna haettujen EU:n eläinpalkkioiden ensimmäiset osat eläintiloille alkuvuodesta 2023. Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho- sekä sonni- ja härkäpalkkiot maksetaan alkuvuodesta 1.4. ja 15.9. väliseltä ajalta. Palkkioiden loppuosat tulevat maksuun kesäkuussa 2023.

Palkkioiden ensimmäiset osat on viime vuosina maksettu jo joulukuussa. Eläinpalkkioiden järjestelmään on tullut tänä vuonna merkittäviä muutoksia, joiden vuoksi palkkioiden maksaminen samassa aikataulussa ei ole mahdollista.

 - Ruokaviraston tavoitteena on maksaa eläinpalkkiot heti, kun se on mahdollista. Valitettavasti tukijärjestelmään tulleet muutokset kuitenkin vaikuttavat palkkioiden maksuaikatauluun, sanoo Ruokaviraston maaseutulinjan ylijohtaja Matti Puolimatka.

Muutosten syynä komission huomautukset

Syynä eläinpalkkioiden muutoksiin ovat huomautukset, joita Suomi sai EU-komissiolta. Suomen piti korjata menettely EU-säädösten mukaiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö valmisteli tukijärjestelmän kansalliset ehdot EU:n komission kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläinpalkkioiden ehdot varmistuivat tammikuun lopulla annetusta valtioneuvoston asetuksesta.

Uusi eläinpalkkioiden järjestelmä vaikutti hakuun, valvontaan ja maksamiseen

Ruokavirasto vastaa eläinpalkkioiden haun järjestämisestä, valvonnasta ja maksamisesta. Uudistunut tukijärjestelmä toi näihin kaikkiin merkittäviä muutoksia. Palkkioiden toimeenpanoon vaikuttavat esimerkiksi täysin uudet sonnipalkkion ehdot, muuttuneet palkkioiden määräytymisjaksot ja viitepäivä, josta lähtien palkkioita hakeneiden tilojen eläinten tietojen piti olla oikein rekisterissä.

Eläinpalkkioiden haku oli auki 10.2.–3.3.2022. Haun ja viitepäivän jälkeen Ruokavirastossa oli mahdollista aloittaa valvontojen valmistelu. Kun valvontakäynnit on tehty, Ruokavirastossa varmistetaan, että tuet maksetaan oikein perustein. Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä on ollut jo aiemmin monimutkainen, mutta uudistuneessa järjestelmässä varmistettavaa ja uusia työvaiheita tietojärjestelmissä on merkittävästi aiempaa enemmän.

MMM:n tiedote 27.1.2022: Muutoksia tuotantosidonnaisiin EU:n eläinpalkkioihin

Lisätietoja Ruokavirastosta:

ylijohtaja Matti Puolimatka
040 762 5126

osastonjohtaja Jukka Pekonniemi
040 540 1963

johtava asiantuntija Susanna Jansson
040 673 5077

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Juha Palonen (tavoitettavissa 1.7.2022 asti)
029 516 2356
etunimi.sukunimi@gov.fi