Viljelijätukien hakuja auki kesäkuun puoliväliin asti – päätukihaku alkaa toukokuun alussa

11. helmikuuta 2022

Viljelijöiden päätukihaku alkaa verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) toukokuun ensimmäisellä viikolla. Haku on auki kesäkuun puoliväliin asti. Ennen päätukihakua Vipu-palvelussa voi hakea EU:n eläinpalkkioita, kansallisia kotieläintukia, kasvihuonetukea ja sokerijuurikkaan kuljetustukea.

Muutoksia eläinpalkkioiden haussa

EU:n eläinpalkkioita eli nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota sekä lammas- ja vuohipalkkioita voi hakea 10.2.–3.3.2022. Osallistumisilmoitukset eläinpalkkioihin olivat voimassa vuoden 2021 loppuun asti, mutta tästä vuodesta alkaen palkkioita on haettava vuosittain.

Kansallisten tukien ehdot pysyvät ennallaan

Kansallisten kotieläintukien, kasvihuonetuen ja sokerijuurikkaan kuljetustuen haut alkavat 14.2. ja päättyvät 10.3.2022 Kansallisten kotieläintukien haussa eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä pohjoisen kotieläintuen ennakoita naudoista, uuhista ja kutuista. Pohjoista kotieläintukea hakevilla tiloilla tulee olla voimassa eläintukien osallistumisilmoitus.  

Sokerijuurikkaan kuljetustuki maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena korvaamaan sokerijuurikkaan viljelijöille sen kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kolmen verovuoden aikana maatalouden de minimis -tukea voidaan myöntää tilaa kohti enintään 20 000 euroa ja kaikkia de minimis -tukia enintään 200 000 euroa. Tämän vuoksi tukihaussa on ilmoitettava maatilayrityksen verovuodet ja aiemmat tilalle myönnetyt de minimis -tuet. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan kertaluonteista lisäpanostusta sokerijuurikkaan kuljetustukeen vuoden 2022 viljelysopimuksille.

Kasvihuonetuen haussa viime vuoden tukihaun perusteena olleet kasvihuoneet perustietoineen ovat apuna sähköisessä asioinnissa. Jos huoneiden perustietoihin ei ole tullut muutoksia, Vipussa tarvitsee syöttää vain kasvien vuoden 2022 viljelytiedot.

Käyttökatko Vipu-palvelussa 18.–20.2.

Vipu-palvelussa on käyttökatko perjantaista sunnuntaihin 18.–20.2. Katko johtuu päivityksestä. Vipu-palvelu on katkon jälkeen normaalisti käytettävissä viimeistään maanantaina 21.2. kello 8. Ruokavirasto pahoittelee katkosta aiheutuvaa haittaa.

Päätukihaku päättyy 15.6.

Päätukihaussa maatilat voivat hakea seuraavia tukia:

  • luonnonmukaisen tuotannon korvaus
  • luonnonhaittakorvaus
  • nuoren viljelijän EU-tuki
  • nuorten viljelijöiden tuki
  • peltokasvipalkkio
  • perustuki ja viherryttämistuki
  • pohjoinen hehtaarituki
  • sokerijuurikkaan kansallinen tuki
  • yleinen hehtaarituki
  • ympäristökorvaus.

Vuosina 2015, 2016 ja 2017 alkaneet ympäristösitoumukset ja -sopimukset sekä luomusitoumukset päättyvät 30.4.2022. Viljelijät voivat hakea päätukihaussa sitoumuksille ja sopimuksille jatkoa, jolloin ne säilyvät ennallaan 30.4.2023 asti.

Viljelijätukien hakuopas julkaistaan ruokavirasto.fi-sivustolla maaliskuun aikana. Opas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja yksityiskohtaiset tukiehdot sisältävästä tukioppaasta.

Päätukihaun lisäksi mehiläistalouden tukea voi hakea Vipu-palvelussa kesäkuun puoliväliin asti. Syksyllä Vipussa voi tehdä ympäristökorvauksen syysilmoituksen ja hakea puutarhatuotteiden varastointitukea.

Vipu-palvelu on maatilojen käytettävissä ympäri vuoden myös hakuaikojen ulkopuolella. Viljelijä voi esimerkiksi päivittää maatilansa tietoja ja tarkastella tietoja tilalleen maksetuista tuista. 

Lisätietoja tuenhakijalle (ruokavirasto.fi)
Yhteystiedot
Vipu-palvelun käyttöohjeet 
Viljelijätukien vuosikello

Lisätietoja medialle

Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola
040 186 8272
maria.jukkola@ruokavirasto.fi