EFSAn raportti julkaistu: Afrikkalainen sikarutto: rehuihin, kuivikkeisiin ja kuljetuksiin liittyvät riskit

4. toukokuuta 2021

EFSAn uudessa, afrikkalaista sikaruttoa käsittelevässä lausunnossa 27.4.2021 tarkastellaan riskiä, että virus leviää tartunta-alueilta muille EU:n alueille rehujen, kuivikkeiden tai eläinkuljetusajoneuvojen mukana. Lausunnossa todetaan, että näiden reittien kautta tapahtuvan tartunnan riski on alhaisempi kuin usealla muulla — kuten elävien sikojen siirtäminen tai kosketuksen salliminen villisikojen ja kotieläiminä pidettävien sikojen välillä — mutta riskiä ei suljeta kokonaan pois.

Seitsemäntoista tuotetta ja materiaalia arvioitiin sen perusteella, millä suhteellisella todennäköisyydellä ne voivat saastua viruksella afrikkalaisen sikaruton (ASF) esiintymisalueilla ja tartuttaa sikoja tartuntavapailla alueilla. Laaditun arviointimallin perusteella rehuseokset, rehun lisäaineet ja saastuneet ajoneuvot olivat korkeimmalla sijalla.

EFSA suosittelee kaikkien asiaankuuluvien puhdistus- ja varastointitoimenpiteiden tiukkaa noudattamista, jotta vähennetään viruksen leviämisen riskiä sikatiloille rehun, kuivikkeiden ja kuljetusajoneuvojen välityksellä, jos tuotteita tai välineitä siirretään ASF-alueilta tartuntavapaille alueille.

Ruokavirasto muistuttaa ASF-riskistä, jos tuodaan tuotteita tai ajoneuvoja Suomeen sellaisista EU-jäsenmaista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Eläinkuljetusajoneuvojen puhdistukselle on vaatimukset lainsäädännössä.  Tuoreelle heinälle suositellaan 30 vrk varastointia ennen sen käyttöä sioille, jos se on tuotu maasta, jossa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Olkia ja vastaavia kuivikemateriaaleja tulisi varastoida vähintään 90 vrk ennen niiden käyttöä sikojen kuivikkeena, jos ne on tuotu maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Suositukset perustuvat Euroopan komission ASF-strategiaan.

Lue lisää: 

EFSAn lausunto
EU:n komission ASF-strategia (pdf) 
Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta
Lisätietoja rehujen sisämarkkinakaupasta ja tuonnista