Lintuinfluenssaa löytyi uudelta turkistarhalta, Mikkelissä tautiin kuolleita lokkeja

21. elokuuta 2023

Korkeapatogeenista H5N1-tyypin lintuinfluenssaa on löytynyt uudelta turkistarhalta Kauhavalla. Yhteensä lintuinfluenssaa on todettu nyt 25 pohjalaisella turkistarhalla, joista yli puolet on samalta paikkakunnalta, Kaustiselta. Samainen virus on varmistunut Mikkelin keskustasta löytyneiden naurulokkien kuolinsyyksi Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa.

Viimeisin lintuinfluenssatapaus todettiin Kauhavalla sijaitsevalta turkistarhalta lähetetyistä siniketuista. Viruksen muuntumista on todettu viidellä tarhalla. Tartuntatiloista 13:lle on annettu lopetuspäätös ja yhteensä noin 120 000 eläintä on määrätty lopetettavaksi. Lopetukset on saatu päätökseen 10 tarhalla, ja kolmella tarhalla lopetukset ovat parhaillaan käynnissä.

Lintuinfluenssaepidemia alkoi turkistarhoilla heinäkuun puolivälissä. Pohjalaistarhoille tauti levisi todennäköisesti naurulokeista, joissa on esiintynyt lintuinfluenssatartuntoja erityisen paljon tänä kesänä koko Euroopassa.

Ensimmäiset lokkikuolemat Itä-Suomessa

Mikkelin keskustasta löytyneet naurulokit ovat ensimmäiset Itä-Suomessa varmistuneet lintuinfluenssatapaukset tämän epidemian aikana. Varmistuneita luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssatapauksia on tämän vuoden aikana todettu yhteensä 28.

Ruokavirasto suosittelee tartuntavyöhykkeiden lisäksi koko Suomessa lintujen sisälläpitoa tai muutoin sen varmistamista, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse tekemisiin siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen tai niille tarjottavan rehun ja veden kanssa. Ruokavirasto muistuttaa samalla siipikarjatilojen ja muiden lintujen pitopaikkojen tautisuojauksen tärkeydestä lintuinfluenssatartuntojen estämiseksi.

Lintuinfluenssa leviää herkästi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin lintuihin, jos linnut pääsevät kosketuksiin toistensa kanssa suoraan tai vaikkapa ulosteilla saastuneen rehun välityksellä.

Tautiepäilyistä ilmoitettava virkaeläinlääkärille

Jos siipikarjassa tai muissa linnuissa havaitaan lintuinfluenssaan viittaavia oireita, normaalista poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa, on asiasta ilmoitettava heti kunnan- tai läänineläinlääkärille. Veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon väheneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta.

Myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistä kuolleista petolinnuista tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokavirastoon.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Tuija Gadd, p. 029 520 4183 (eläintautivirologia)
Yksikönjohtaja Riikka Holopainen, p. 029 520 4273 (eläinterveystutkimus)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Lintuinfluenssa Suomessa
Näytteiden lähettäminen
Pitopaikan suojaaminen eläintaudeilta