Lampaiden ja vuohien korvamerkkitilauksissa yhä ongelmia

27. joulukuuta 2021

Lampaiden ja vuohien korvamerkkitilauksien ongelmat jatkuvat edelleen. Tilauksia ei ole pystytty toimittamaan merkkitoimittajalle 14.12.2021 lähtien järjestelmässä esiintyvän teknisen ongelman johdosta.

Tilattuja korvamerkkejä ei voida siis toistaiseksi toimittaa eläintenpitäjille. Vikaa korjataan Ruokavirastossa parhaillaan. Tilaukset odottavat järjestelmässä ja ne toimitetaan korvamerkkitoimittajalle, kun ongelma on korjattu. Eläinvalvonta on asiasta tietoinen.

Lammas-, vuohi- ja sikarekisterissä havaittiin häiriöitä 10.12.2021 tehdyn versiopäivityksen jälkeen. Vika saatiin osittain korjattua 20.12.2021. 

Mahdollisista virhe- ja ongelmatilanteista voi lähettää viestiä Ruokaviraston eläinrekisterien sähköpostiin: elainrekisterit@ruokavirasto.fi