Ohjeet lampaiden ja vuohien korvamerkkitilauksiin järjestelmähäiriön aikana

13. toukokuuta 2022

Huhtikuussa ilmenneet lampaiden ja vuohien korvamerkkitilausongelmat jatkuvat yhä. Järjestelmässä esiintyvän teknisen vian vuoksi korvamerkkitilauksia ei ole pystytty toimittamaan merkkitoimittajalle 12.4. lähtien. Ruokavirasto on koonnut nettisivuillensa ohjeita, kuinka menetellä järjestelmähäiriön aikana.

Lue ohjeet täältä mm. vaihtoehtoisesta merkitsemistavasta, eläinten siirtämisestä ilman virallisia korvamerkkejä sekä syntymien ja siirtojen rekisteröinnistä ilman EU-tunnuksia.