Lammas- ja vuohieläinten merkintä ja rekisteröinti

 

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Lammas- ja vuohieläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista säädetään uudella komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/520. Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) on astunut voimaan 1.1.2022. Lain nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (67/2022) on astunut voimaan 24.1.2022. 

Lampaiden ja vuohien merkintään ja rekisteröintiin liittyy neljä vaihetta:

Jokainen lammas ja vuohi on rekisteröitävä lammas- ja vuohirekisteriin ja merkittävä Ruokaviraston hyväksymillä tunnistimilla. Merkintävelvollisuus koskee kaikkia vuohia ja lampaita niiden lukumäärästä riippumatta ja kattaa myös kääpiövuohet ja muflonit. Eläin on merkittävä, vaikka sitä pidettäisiin seuraeläimenä. Lammas rekisteröidään poikimisilmoituksella (syntymäilmoitus), jossa on ilmoitettava mm. emän syntymätunnus, eläimen syntymäpitopaikka ja poikimispäivä (syntymäpäivä) sekä sukupuoli, rotu, käyttötarkoitus tai tuotantomuoto. Syntymää koskevat tiedot on ilmoitettava rekisteriin 90 päivän kuluessa eläimen syntymästä. Puutteellisesti merkittyjen ja rekisteröityjen eläinten kuljettaminen ja vastaanottaminen on kiellettyä. Eläimen rekisteröintitilanteen voit tarkastaa lammasrekisterin asiakaspalvelusta tarvittaessa ennen eläimen vastaanottamista.  

Lammas- ja vuohieläin on merkittävä kumpaankin korvalehteen kiinnitettävällä yksilöllisellä korvamerkillä. Toisen korvamerkin parina voi halutessaan edelleen käyttää elektronista korvamerkkiä ja jatkossa myös mikrosirua tai pötsibolusta. Elektroninen tunnistin on pakollinen mikäli eläin viedään toiseen jäsenvaltioon. Mikäli lammas- tai vuohieläin on tarkoitettu teurastettavaksi alle vuoden ikäisenä niin eläimelle riittää yksi korvamerkki.

Merkit on kiinnitettävä ennen eläinten siirtoa syntymäpitopaikasta, mutta kuitenkin viimeistään 90 päivän kuluessa syntymästä. Huom! Merkitsemisen ikäraja on muuttunut 1.1.2022 lähtien ja muutos koskee siitä lähtien syntyneitä eläimiä. Ennen 1.1.2022 syntyneet eläimet on merkittävä 6 kuukauden kuluessa syntymästä. 

Karitsa tai kili rekisteröidään syntyneeksi emän poikimisilmoituksella viimeistään 90 päivän kuluessa karitsan tai kilin syntymästä, tai ennen sitä, mikäli ne siirretään syntymäpitopaikastaan. Huom! Lampaiden ja vuohien syntymän rekisteröintiaika on muuttunut 24.1.2022 lähtien ja muutos koskee siitä lähtien syntyneitä eläimiä. Ennen 24.1.2022 syntyneet eläimet on rekisteröitävä syntyneeksi viimeistään 6 kuukauden kuluessa syntymästä.

Karitsan ja kilin merkitsemisen ja rekisteröinnin määräajat

Eläimiä pitävä toimija on vastuussa eläintensä asianmukaisesta merkitsemisestä ja rekisteröinnistä. Eläimiä pitävä on henkilö, kenen hallussa eläimet käytännössä ovat. Tämä henkilö voi olla joku muu kuin eläinten omistaja.

Rekisteröimätöntä, merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä eläintä ei saa luovuttaa tai siirtää pitopaikasta, vastaanottaa uuteen pitopaikkaan tai ottaa kuljetettavaksi tai teurastettavaksi.  

Lampaan tai vuohen pitopaikka ja eläintenpito on rekisteröitävä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Rekisteröinti tehdään ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeilla tai verkossa palvelussa epr.ruokavirasto.fi.

Ruokavirasto perii eläimen rekisteröintiin tarkoitetun uuden tunnuksen tai tilapäismerkin tilaamisesta lammas- ja vuohirekisteristä kiinteää maksua 2,18 euroa tilattua tunnusta kohden ja teurastamoalan toimijan tekemästä ilmoituksesta 0,94 euroa ilmoitusta kohden.  Maksu perustuu Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Ruokaviraston maksullisista suoritteista (1248/2023).

Tarkat ohjeet lampaiden ja vuohien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä löydät ohjeestamme. Linkki ohjeeseen löytyy tämän sivun oikeasta laidasta kohdasta "Lomakkeet ja ohjeet".                                                                     

 

Ajankohtaista:

Sivu on viimeksi päivitetty 3.7.2024