Nautarekisterin virhehuomautukset – apuväline nautaeläinten pitäjille

3. toukokuuta 2023

Nautarekisterissä on käytössä virhehuomautukset, jotka toimivat apuvälineenä nautaeläinten pitäjille. Virhehuomautuksella tarkoitetaan ilmoituksen, tapahtuman tai tilauksen tallennuksen yhteydessä tehtyjen automaattisten tarkisteiden perusteella syntynyttä virhettä. Virhehuomautukset ovat osa huomautusjärjestelmää. Huomautusjärjestelmä lähettää eläintenpitäjille viestejä nautarekisterissä olevista virhehuomautuksista, esitäytetyistä ilmoituksista sekä saapuneista tiedotteista.

Tiedot virhehuomautuksista ja esitäytetyistä ilmoituksista poimitaan automaattisesti kerran vuorokaudessa. Tieto voidaan toimittaa jatkossa eläintenpitäjälle Suomi.fi-viestillä tai tekstiviestillä, kun tämä toiminto otetaan käyttöön nautarekisterissä kuluvan vuoden aikana. Tällä hetkellä listauksen virheellisistä tapahtumista ja virheellisistä tilauksista voi hakea itse nautarekisteristä.

Muista ottaa ilmoitukset käyttöön ”Hallinnoi omia tietoja”-kohdasta!