Rekisteröintimaksulaskutuksesta

8. marraskuuta 2022

Uusi nautarekisteri otettiin käyttöön 27.4.2022, jolloin myös rekisteröintimaksujen laskutus siirtyi Ruokavirastolle. Siirrosta johtuen nautojen pitäjille ja muille toimijoille ei ole 21.4.2022 jälkeen lähetetty lainkaan rekisteröintimaksulaskuja. Rekisteröintimaksujen hallinnointiin liittyvä rekisteröintimaksujärjestelmä valmistuu maaliskuussa, jonka jälkeen eläintenpitäjille päästään lähettämään ensimmäinen noin 4 kuukauden rekisteröintimaksuja vastaava lasku (ajalta 21.4-31.8). Vuoden viimeisen kolmanneksen (1.9-31.12) laskutus tapahtuu myöhemmin. Ensi vuodesta lähtien nautojen rekisteröintimaksujen laskutusvälin on suunniteltu olevan 3-4 kuukautta. Tästä tiedotetaan vuoden 2023 alussa tarkemmin. Rekisteröintimaksujen suuruudesta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa Ruokaviraston maksullisista suoritteista (1193/2021).