Viivästyksiä korvamerkkitoimittajan A-rehun korvamerkkien toimituksissa

5. huhtikuuta 2024

A-rehun AgroTag -korvamerkkitoimituksissa havaittiin viivästyksiä helmikuusta lähtien. Ongelmat nautaeläinten korvamerkkitoimituksissa on saatu sittemmin selätettyä ja korvamerkkitoimittaja (A-rehu) on saanut toimitukset ajan tasalle.

Tarkista oman tilauksesi tilanne suoraan korvamerkkitoimittajalta (A-rehulta) ja tilaa tarvittaessa korvaavat merkit toiselta korvamerkkitoimittajalta.

Huomiothan, että jos olet tilannut vapaita korvamerkkejä syntyville eläimille, ja vaikka tilaus perutaan korvamerkkitoimittajan toimesta, niin tilausta ei ole mahdollista peruttaa nautarekisterissä eikä tilauksen yhteydessä muodostuneita vapaita EU-tunnuksia voi enää muuttaa. Tilaa tällöin korvausmerkit vapaille tunnuksille. Tämä onnistuu nautarekisterin asiointisovelluksessa.

Kokonaan ilman korvamerkkejä oleva eläin on tunnistamaton eli sitä ei voi laittaa teuraaksi tai myydä eloon. Tunnistamattoman eläimen voi laittaa raatokeräilyyn mutta tuotantoeläinten keräilyyn ja hävittämiseen tarkoitettua valtionavustusta ei raadosta tällöin makseta.

Nautaeläin on merkittävä syntymäpitopaikassaan kahdella virallisella, Ruokaviraston hyväksymällä korvamerkillä joista toisen on oltava 1.1.2021 lähtien syntyneille elektroninen korvamerkki. Nautaeläin on merkittävä viimeistään 20 päivän kuluessa sen syntymästä ja syntymä on ilmoitettava nautarekisteriin viimeistään 7 päivän kuluessa. Huomiona kuitenkin, että jos nautaeläin siirretään syntymäpitopaikastaan ennen edellä mainittuja määräaikoja, tulee eläin aina merkitä ja rekisteröidä ennen siirtoa.

Teurastamoon lähtevä nautaeläin voidaan merkitä toiseen korvaan punaisella tilapäismerkillä, jos sen varsinainen korvamerkki on pudonnut, eikä sille enää ehditä saamaan korvausmerkkiä. Tilapäismerkin lisäksi toisessa korvassa on aina oltava virallinen, naudan omalla EU-tunnuksella varustettu korvamerkki. Otettaessa tilapäismerkki käyttöön, eläintenpitäjän on kirjoitettava siihen selkeästi eläimen EU-tunnus tilapäismerkin juoksevan numeron alapuolelle sekä merkin naaras- että urososaan. Tämän lisäksi tilapäismerkin käyttöönotosta on ilmoitettava nautarekisteriin seitsemän (7) päivän kuluessa.

Eloon myytäessä nautaeläimellä on oltava kummatkin korvamerkit mutta punaista tilapäismerkkiä ei voi siinä tilanteessa käyttää. Tilaa tarvittaessa korvausmerkit toiselta korvamerkkitoimittajalta.

Korvamerkkikauppa on eläintenpitäjän ja merkkitoimittajan välistä toimintaa. Nautarekisterin asiakaspalvelu tai Ruokavirasto ei vastaa korvamerkkitoimittajan toimintaan liittyviin reklamaatioihin.

Lue lisää: 

A-kauppa: Korvamerkit
Raatokeräily
Eläinten merkintä ja rekisteröinti: nautaeläimet
Korvamerkit

Uutiseen päivitetty uusi ingressi 6.5.2024: viivästykset selätetty