Vältä rehujen tuontia afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueilta

16. kesäkuuta 2021

Ruokavirasto kehottaa pidättäytymään kuumentamattomien rehujen ja kuivikkeiden tuonnista niistä maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa (ASF). Herkästi leviävä, sikoja tappava ASF-virus voi kulkeutua maasta toiseen myös kuumentamattomien rehujen mukana. Suomeen levitessään afrikkalainen sikarutto aiheuttaisi mittavat tappiot sikataloudelle ja -tiloille kansainvälisen kaupan pysähtymisen, eläinten hävittämisen ja tilojen saneerauksen vuoksi.

Afrikkalainen sikarutto on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole lääkitystä tai hoitoa. Lähialueillamme afrikkalaista sikaruttoa tavataan laajalti Baltian maissa ja Puolassa sekä Romaniassa.

Tautia aiheuttava ASF-virus kestää lämpöä ja happamuutta ja voi levitä myös kuumentamattomien rehujen ja kuivikkeiden mukana. Viljan (mukaan luettuna maissi, herne, sinimailanen) kuivaus ei välttämättä tuhoa virusta. Myös ruokajäte voi levittää ASF-virusta ja muita eläintauteja, minkä vuoksi sen käyttö on EU:ssa kielletty sikojen ja villisikojen ruokinnassa. Virus leviää herkästi ihmisen mukana metsästysvälineiden ja -jalkineiden sekä elintarvikkeiden ja kuljetusvälineiden välityksellä.

Edellä mainituista syistä Ruokavirasto suosittelee, että kuumentamattomia rehuja, kuten säilörehua, heinää tai viljaa, ei tuoda Baltian maista, Puolasta tai muilta tautialueilta Suomeen. Mikäli kuumentamatonta rehua on kuitenkin tarkoitus hankkia Virosta, tulisi rehun tuojan olla yhteydessä Viron viranomaisiin jo hankinnan suunnitteluvaiheessa. Tuotavan rehun alkuperä on aina syytä varmistaa, sillä se voi olla peräisin muusta kuin ostomaasta.

Olkea ja heinää saa tuoda EU:n ulkopuolisista maista Suomeen vain eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta. Olkea ja heinää ei saa tuoda Suomeen esimerkiksi Venäjältä. Ukrainasta ja Valko-Venäjältä saa tuoda ainoastaan poltettavaksi tarkoitettuja olkipellettejä. Rehualan toimijat vastaavat tuomansa rehun laadusta ja turvallisuudesta.

Lue lisää:

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/efsan-raportti-julkaistu-afrikkalainen-sikarutto-rehuihin-kuivikkeisiin-ja-kuljetuksiin-liittyvat-riskit/