Elintarvikeketjun rikoksia torjutaan yhteistyönä – rajat ylittävä tavaraliikenne pilottikohteena

13. kesäkuuta 2023

Elintarvikepetokset ovat kansainvälinen ilmiö, johon liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta. Arvioiden mukaan elintarvikepetokset aiheuttavat Euroopan unionille vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset. Elintarvikepetosten torjumiseksi maan rajat ylittävässä tavaraliikenteessä käynnistettiin vuonna 2021 Ruokaviraston ja Tullin yhteistyöprojekti, joka päättyi maaliskuussa 2023.

Yhteistyön ja kehittämistarpeiden selvittämiseksi Ruokaviraston ja kuntien elintarvikevalvonnan kanssa tehtiin yhteinen tehovalvontapilotti, joka kohdistettiin mausteiden, tuoreiden marjojen ja lihatuotteiden maahantuontiin. Pilottiin osallistui eri toimintayksiköitä Tullista, Ruokavirastosta ja kuntien elintarvikevalvonnasta. Pilotin tarkoituksena oli selvittää, miten eri viranomaisten valvonta, rikostorjunta sekä yhteistyö sujuvat. Lisäksi haluttiin testata, miten jo olemassa olevat ohjeet ja prosessit toimivat.

Tulosten perusteella molempien organisaatioiden erityisosaaminen sekä nopea tiedonvaihto Tullin, Ruokaviraston ja kuntien valvontaviranomaisten välillä lisää merkittävästi elintarvikepetosten torjunnan vaikuttavuutta maan rajat ylittävässä tavaraliikenteessä. Hankkeen aikana järjestettiin useita elintarvikeketjun rikollisuutta koskevia koulutustilaisuuksia.

Hankkeen loppuraportti (PDF)

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto

Lisätietoja:

Tulli
projektipäällikkö Paula Kangas, yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150, viestinta(at)tulli.fi

Ruokavirasto
erityisasiantuntija Satu Virtaranta, elintarviketurvallisuusosasto, p. 050 518 6013, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi