Enimmäismääriä luontaisille kasvitoksiineille tietyissä elintarvikkeissa

7. helmikuuta 2023

Euroopan komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 vahvistetaan tiettyjen vierasaineiden, myös luontaisten kasvitoksiinien, enimmäismäärät elintarvikkeissa. Enimmäismääriä on mm. tropaanialkaloideille, pyrrolitsidiinialkaloideille, oopiumalkaloideille, delta-9-tetrahydrokannabinolille (THC) ja syaanivetyhapolle tietyissä elintarvikkeissa.

Esimerkiksi syaanivetyhappo on erittäin myrkyllinen aine, jota ei esiinny elintarvikkeissa toksikologisesti merkityksellisinä määrinä. Syanogeenisiä glykosideja on esimerkiksi pellavansiemenissä, manteleissa ja kassavassa.

Syaanivetyhappoa vapautuu, kun syanogeenisiä glykosideja sisältäviä kasviperäisiä elintarvikkeita pureskellaan tai käsitellään muulla tavoin ja nämä glykosidit joutuvat kosketuksiin hydrolyyttisten entsyymien kanssa.

Lue lisää luontaisia kasvitoksiineja koskevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteestä