Elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet

Elintarvikkeisiin voi liittyä vaaratekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa ihmiselle terveydellisiä haittoja:

 • elintarvikkeen koostumus voi olla terveydelle epäedullinen
 • elintarvikkeen mukana voi tulla mikrobeja tai pieneliöitä
 • elintarvikkeessa voi olla luonnostaan haitallisia aineita
 • elintarvikkeen mukana voi saada erilaisia ympäristösaasteita
 • elintarvikkeet voivat sisältää vieraita esineitä (esimerkiksi lasia).

Tällä sivustolla käsitellään erilaisia elintarvikevaaroja sekä joidenkin elintarvikkeiden käyttöön liittyviä rajoituksia.

Elintarvikkeista johtuvia vaaroja voi välttää:

 • Noudattamalla pakkausmerkinnöissä olevia 
  • säilytysohjeita
  • käsittelyohjeita
  • käyttösuosituksia
 • Välttämällä niiden elintarvikkeiden runsasta syömistä, joiden käytön rajoittamisesta on annettu ohjeita.
 • Syömällä monipuolisesti, vaihtelevasti ja kohtuullisesti: Nämä terveyttä edistävän ruokavalion periaatteet ovat myös parhaita keinoja välttyä elintarvikkeiden mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden vaikutuksilta.
 • Huolehtimalla hyvästä keittiö- ja käsittelyhygieniasta sekä noudattamalla annettuja ohjeita valmistus- ja säilytyslämpötiloista: Nämä toimet vähentävät ruokamyrkytysten vaaraa.

Alla olevaan taulukkoon on koottu ne tällä hetkellä tiedossa olevat elintarvikkeet, joiden käyttöön liittyy mahdollisia vaaroja.

Voit hakea tietoa

 • ”Keitä koskee” -ryhmänimillä (esimerkiksi koko väestö, raskaana olevat, imettävät, lapset, vanhukset) tai
 • ruoka-aineen nimellä (esimerkiksi kala, maksa) tai
 • asiasanalla (esimerkiksi kofeiini, nitraatti).

Huomio, että lapset on jaoteltu seuraaviin ryhmiin: vauvat (alle 12 kk), leikki-ikäiset, lapset ja nuoret, koululaiset.

Miksi ja miten turvallisen käytön ohjeita laaditaan herkille kuluttajaryhmille (raskaana olevat ja imettävät).  

Elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet (pdf) 

 

Turvallisen käytön ohjeet taulukkona

Sivu on viimeksi päivitetty 12.9.2023