Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset julki 20. kesäkuuta

1. kesäkuuta 2023

Pohjoismaisten ravitsemussuositusten kuudes laitos julkistetaan suuressa kansainvälisessä tapahtumassa, joka pidetään Islannissa 20. kesäkuuta. Raportissa esitellään nyt ensimmäistä kertaa tieteellisiä suosituksia siitä, millainen ruoka on hyväksi sekä terveydelle että ympäristölle.

– Pohjoismaisten ravitsemussuositusten uusin laitos on rohkeaa pioneerityötä. Se opastaa meitä syömään tavalla, joka tukee omaa ja maapallon terveyttä, sanoo raportin tilanneen ja rahoittaneen Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann.

Vahva tieteellinen perusta

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset kuvaavat entiseen tapaan sitä, minkä verran vitamiineja ja hivenaineita, rasvoja ja hiilihydraatteja keho tarvitsee voidakseen hyvin.

Raportti on tieteellisesti painavaa asiaa. Se on toiminut neljän vuosikymmenen ajan perustana Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansallisille ravitsemus- ja ruokasuosituksille ja mahdollistanut terveellisen ruokatarjonnan julkisissa ruokapalveluissa, vanhustenhoidossa, kouluissa ja sairaaloissa.

Uusimmassa laitoksessa suosituksiin on sisällytetty ensimmäistä kertaa ympäristö- ja ilmastonäkökulma.

Uutta tietoa lihasta ja sokerista

Tutkimuksen saralla on tapahtunut paljon sitten vuonna 2012 ilmestyneen edellisen laitoksen. Nyt julkistettava raportti on tulosta viiden vuoden työstä, jossa noin 400 pohjoismaista ja kansainvälistä tutkijaa on arvioinut tuhansia tutkimuksia.

Päivitetyltä raportilta odotetaan uusia linjauksia muun muassa sokerin enimmäissaannista ja täysjyvän osuudesta ruokavaliossa. Lihan saantisuosituksen odotetaan pienenevän terveys- ja ympäristösyistä, mikä on herättänyt keskustelua jo ennen julkistusta.

Seuraa julkistusta suorana

Reykjavikin Harpa-kulttuuritalossa pidettävä fyysinen julkistustilaisuus on avoin lehdistölle ja kutsuvieraille, mutta sitä voi seurata myös suoratoistolähetyksenä klo 17.00–18.30 Suomen aikaa.

Raportin esittelee uusien pohjoismaisten ravitsemussuositusten projektipäällikkö, Oslon yliopiston professori Rune Blomhoff.

Faktaa: pohjoismaiset ravitsemussuositukset

  • Pohjoismaiset ravitsemussuositukset muodostavat Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansallisten ravitsemus- ja ruokasuositusten tieteellisen perustan.
  • Ne eivät siis ole sama asia kuin kansalliset suositukset. Lopullisista maakohtaisista suosituksista päättävät Pohjoismaiden viranomaiset.
  • Suositusraportin päivitettyyn laitokseen on tutkittu 36 ravintoaineen ja 15 elintarvikeryhmän terveysvaikutuksia.
  • Työtä johtaa Pohjoismaiden terveys- ja elintarvikeviranomaisten edustajista koostuva työryhmä.
  • Raportin noin 70 taustakatsausta ja suositusraportin luonnos ovat olleet yhteensä kahdeksan viikkoa kestäneillä lausuntokierroksilla ennen lopullista julkaisua.
  • Viiden Pohjoismaan välinen yhteistyö on tuottanut pohjoismaisista ravitsemussuosituksista jo viisi aiempaa laitosta, joista ensimmäinen julkaistiin vuonna 1980.
  • Päättäjät, tutkijat ja opiskelijat ovat ladanneet viimeisimmän, vuonna 2012 julkaistun laitoksen yli 300 000 kertaa.

Lisätietoa Pohjoismainen yhteistyö verkkosivuilla

Lisätietoa Suomessa:

Sebastian Hielm, elintarviketurvallisuusjohtaja MMM,
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan varapuheenjohtaja
sebastian.hielm@gov.fi 
puh. 0295162305  Puhelinnumero

Arja Lyytikäinen, Ruokavirasto
Valtion ravitsemusneuvottelukunta, pääsihteeri
arja.lyytikainen@ruokavirasto.fi 
puh. 0504099860