Monipuolisia kasvisruokia ja hävikkiruoan myyntiä – kestävä kehitys keskiössä uudessa korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksessa

13. lokakuuta 2021

Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta tiedottavat

Opiskelijoille täytyy tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet maittaviin, monipuolisiin ja ravitsemustarpeet täyttäviin aterioihin ruokavaliosta tai opis­kelupaikasta riippumatta. Korkeakouluopiskelijoiden uudessa ruokailusuosituksessa huomioidaan myös kestävän kehityksen tavoitteet.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Kelan julkaisema ruokailusuositus määrittää, miten opiskelijaruokailu järjestetään niin, että se oikeuttaa Kelan ateriatukeen. Uudessa ruokailusuosituksessa kiinnitetään huomiota erityisesti opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät suosituksessa esimerkiksi siten, että opiskelijaravintoloita kannustetaan myymään lounaalta yli jäävää hävikkiruokaa.

Kasvipohjaiset juomat maidon ja piimän rinnalle

Uusi suositus antaa käytännön ohjeita kasvispainotteisen terveyttä ja kestävää kehitystä edistävän ruokailun järjestämiseen. Suositeltavaa on, että ruokalistalla on tarjolla päivittäin kaikille vapaasti valittava kasvisruokavaihtoehto. Kasvipohjaisia ruokajuomia tarjotaan vaihtoehtona maidon ja piimän rinnalla.

Suosituksessa ohjeistetaan rakentamaan jakelulinjasto niin, että lisäkesalaatti ja kasvisruoka ovat tarjolla linjaston alussa. Suositus sisältää myös ohjeet siitä, miten salaattibaari koostetaan niin, että se täyttää terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset ja oikeuttaa ateriatukeen.

Opiskelijat mukaan ruokailun kehittämiseen

Uudessa suosituksessa on runsaasti vinkkejä yhteistyöhön opiskelijoiden, oppilaitoksen, ruokapalvelun ja opiskeluterveydenhuollon välillä. Tarkoituksena on edistää yhteisöllisen opiskelijaruokailun hyviä käytäntöjä ja tukea yhteisöllisyyden rakentumista korkeakouluissa.

- Toivottavasti mahdollisimman moni opiskelija hyödyntää ateriatuen syömällä opiskelijaravintolassa. Kehotan myös lähtemään mukaan ravintolatoimikuntiin kehittämään ruokailua yhdessä ravintoloiden kanssa, kannustaa Kelan suunnittelija Sari Miettunen.

Kenelle ruokailusuositus on tarkoitettu?

Uusi suositus on tarkoitettu ruokapalveluista vastaaville, opiskelijaravintoloille, yliopistoille, ammattikorkeakouluille, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle, opiskelijajärjestöille sekä tietolähteeksi opiskelijoille itselleen.

- Uudesta suosituksesta löytyy ravintoloiden toiveesta konkreettisia ohjeita elintarvikehankintoihin ja palvelun laadun seurantaan ja arviointiin. Uutuutena suosituksessa on opiskelijaravintoloille suunniteltu itsearviointityökalu, kertoo valtion ravitsemusneuvottelutoimikunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen.

Suosituksen on laatinut valtion ravitsemusneuvottelukunnan nimeämä asiantuntijatyöryhmä. Nyt julkaistava suositus korvaa vuonna 2016 julkaistun suosituksen. Opiskelijaravintoloiden täytyy sopeuttaa toimintansa uuden suosituksen mukaiseksi 1.1.2022 alkaen.

Suositus julkaistaan vain verkkojulkaisuna suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se on saatavilla Kelan ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivuilla.

***

Mikä ateriatuki?

Ateriatuki on avustus, jonka Kela maksaa opiskelijaravintoloille. Sen ansiosta opiskelija maksaa perushintaisesta opiskelija-ateriasta enintään 2,70 €. Ateriatuen piirissä on noin 300 000 opiskelijaa, ja aterioita tarjoaa noin 300 ravintolaa eri puolilla Suomea. Korkeakouluopiskelijoiden ruokailua on tuettu  ateriatuella jo yli 40 vuotta.

Lue lisää

Lisätietoja medialle

Sari Miettunen, suunnittelija, Kelan opintotukiryhmä
puh. 020 634 6722
etunimi.sukunimi(at)kela.fi

Arja Lyytikäinen, pääsihteeri, Valtion ravitsemusneuvottelukunta
puh. 050 409 9860
etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi