Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus käytäntöön

20. tammikuuta 2022

Sote-uudistuksen yksi painopisteistä on ennaltaehkäisyn kehittäminen. Ikäihmisten ravitsemusterveyden kannalta on tärkeää, että he saavat käytännönläheistä ohjausta terveelliseen ja riittävään syömiseen ja että heille on tarjolla laadukkaita ruokapalveluja.

- Vajaaravitsemus huonontaa ikäihmisen fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja elämänlaatua. Se lisää sairastuvuutta, pidentää hoitoaikoja ja nostaa terveydenhuollon kustannuksia, sanoo erityisasiantuntija Satu Jyväkorpi Valtion ravitsemusneuvottelukunnasta.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on käynnistänyt Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuosituksen käyttöönoton tukitoimet. Tavoitteena on parantaa ikäihmisten ravitsemusta lisäämällä tietoja ja taitoja ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä edistävästä ja ylläpitävästä syömisestä. Koulutuksissa opastetaan seulontatyökalujen käyttöön ja levitetään hyviä käytäntöjä vanhustyöhön.

- Ikäihmisten parissa työskentelevien on hyvä tietää perusasiat ravitsemuksesta, vajaaravitsemuksen ehkäisystä, tunnistamisesta ja hoidosta, painottaa Jyväkorpi.

Monipuolista koulutusta ikääntyneiden parissa työskenteleville

Ikääntyneiden parissa työskenteleville ammattilaisille järjestetään täydennyskoulutusta ja verkkokursseja yhteistyössä tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa. Tulossa on myös kuntatason ravitsemustiedottamista tukeva portaali.

Etenkin pitkäaikais- ja kotihoidossa olevilla ikäihmisillä esiintyy yleisesti vajaaravitsemusta. Oikea-aikainen ravitsemushoito ehkäisee laihtumista, lihaskadon etenemistä ja ylläpitää toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua.

- Vajaaravitsemuksen hoidossa tulisi olla käytössä hoitopolku, jossa kaikilla toimijoilla olisi selkeästi määritellyt vastuut hoidon osa-alueista, esittää Jyväkorpi.

Tulossa on myös ikäihmisille itselleen kohdennettu kampanja ”Ravitsevaa ruokaa ja ruokailoa – yhdessä syöden”.

- Kampanjan rakentaminen on alkamassa, se toteutetaan valtakunnallisesti yhdessä ikäryhmää edustavien järjestöjen kanssa, kertoo Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen.

Hyvä ravitsemus, ruoasta nauttiminen, miellyttävät ruokailuhetket sekä yhdessä syömisen mahdollisuudet tukevat ikääntyneen kotona asumista ja itsenäistä elämää. Myös omaiset ja omaishoitajat tarvitsevat luotettavaa tietoa läheisensä ravitsemuksesta ja käytännöllisiä ohjeita siitä, mitä tehdä, jos omaisen syöminen heikkenee.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan toteuttama hanke käynnistyi marraskuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Toiminta on osa kansallisen Ikäohjelman toimeenpanoa.

Yhteydenotot:
Satu Jyväkorpi
Erityisasiantuntija
Valtion ravitsemusneuvottelukunta c/o Ruokavirasto
puh. 029 520 4262
etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi 

Vireyttä seniorivuosiin — ikääntyneiden ruokasuositus käytäntöön -hanke

Vireyttä seniorivuosiin Ikääntyneiden ruokasuositus, VRN ja THL, 2020
Ravitsemusopas ikääntyneille, VRN, 2021