Ge respons

Kommentarer eller frågor? Välj ämne bland alternativen nedan och skicka respons till oss.

Ärenden som kräver officiella åtgärder kan inte inledas med denna responsblankett, utan det måste göras via Livsmedelsverkets registratorskontor kirjaamo@ruokavirasto.fi.

Livsmedel

I frågor från företag och konsumenter som gäller livsmedeltillsyn och livsmedelslagstiftning bistår i första hand de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Livsmedelsverket svarar inte på kontakter från företag och konsumenter.

Livsmedelstillsynens kontaktuppgifter finner du sidan: Kontakta livsmedelstillsynen.

 

Du kan lämna respons med blanketten.

Eller kontakta kundtjänsten:

 

Servicenummer öppet på tisdagar kl. 9–12. 

Är du en hygienpasstestare? Kontakta oss i första hand via Hygienpass-datasystemet.

Du kan lämna respons med blanketten.

Djur

Ge respons om hundregistret

Respons via responsblanketten hjälper oss att förbättra tjänsten. Tyvärr kan vi inte personligen besvara enskilda meddelanden via responsblanketten.

Hundregistrets kundtjänst svarar vid behov på frågor om ämnet.

Svar på din fråga kan också finnas på sidan Vanliga frågor om hundregistret.

 

 

Foderkontrollens kontaktuppgifter

Respons om foder: Gå till responsblanketten

 

Växter

Respons om växtsjukdomar och skadedjur: 

Gå till responsblanketten

 

Kontaktuppgifterna för tillsynen över gödselfabrikat.

Respons om gödselmedel: Gå till responsblanketten.

Stöd

Jordbrukarstöd: Om du behöver hjälp med att söka stöd ska du kontakta din egen kommuns landsbygdsnäringsmyndighet.

Företagsstöd, projektstöd, investeringsstöd till jordbruk och startstöd: Ta kontakt med NTM-centralen för ditt område och fråga mer. 

Företagsstöd, projektstöd: Ta kontakt  med Leader-gruppen.

Kontaktuppgifterna hittar du här.

Hjälp oss att förbättra Vipumobilen genom att ge respons med responsblanketten.

Import och export

Kontaktuppgifter för import

Exportens kontaktuppgifter

Eller du kan lämna respons med blanketten.

Laboratorium

Kontaktpersonerna för laboratorietjänster.

Annan respons till Livsmedelsverket

Du kan också ge annan respons till Livsmedelsverket med blanketten.

Ärenden som kräver officiella åtgärder kan inte inledas med denna responsblankett, utan det måste göras via Livsmedelsverkets registratorskontor kirjaamo@ruokavirasto.fi.

Tyvärr kan vi inte alltid ge personliga svar på enskilda konsumenters frågor. 

 

 

Är du tidigare anställd, tjänsteman eller arbetssökande på Livsmedelsverket? Praktikant eller volontär? Har du eller din arbetsgivare varit egenföretagare i ett avtalsförhållande med Livsmedelsverket? Anser du att du i den positionen i samband med ditt arbete har observerat eventuella överträdelser av lagen i Livsmedelsverkets verksamhet?

Läs om visselblåsarskydd.

 

Sidan har senast uppdaterats 4.6.2024