Tuonnin ennakkoilmoitus

Toimijan, joka tuo Suomeen EU:n, Norjan, Islannin tai Liechtensteinin ulkopuolelta salmonellan suhteen riskialttiiksi määriteltyjä kasviperäisiä rehuja tai kalajauhoa, on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus Ruokavirastoon. Ennakkoilmoituksen perusteella Ruokavirasto ohjeistaa näytteenoton salmonellatutkimuksia varten (MMMa 1266/2020) tai kalajauhon ollessa kyseessä kielletyn maaeläinperäisen aineksen mikroskopointia varten (EY N:o 999/2001 ja sen muutos EY 1292/2005).

Edellä mainittujen rehujen (lista 1) tuontia koskeva ilmoitus tehdään ennakkoilmoituslomakkeella 1. Myös laivauksia koskevat listat, joita valkuaisrehuaineiden tuojat ovat toimittaneet Ruokaviraston rehujaostolle, vastaavat em. ennakkoilmoitusta. EnnakkoiImoitus lähetetään Ruokaviraston rehujaostolle osoitteeseen rehutuonti@ruokavirasto.fi

EU-säädösten vuoksi tehostetussa valvonnassa olevien rehujen (lista 2) tuontia koskevat ennakkoilmoitukset tulee tehdä sähköisesti Traces NT järjestelmään lomakkeella CHED-D. Alkuperäiset terveystodistukset ja tarpeen mukaan myös analyysitodistukset tulee toimittaa rajatarkastusasemalle ja ilmoittaa erän, johon ne liittyvät, CHEDD-tunnus. CHEDD-tunnus tulee ilmoittaa s-postilla tiedoksi myös virkapostilaatikkoon rehutuonti@ruokavirasto.fi

Ilmoitukset tulee tehdä viimeistään 24 tuntia ennen rehun saapumista Suomeen tai jos tuontia edeltävä päivä ei ole arkipäivä, viimeistään edellisenä arkipäivänä.

Ennakkoilmoituksen voi tehdä tullauksen nopeuttamiseksi myös muista kuin edellä mainituista riskialttiista rehuista. Ennakkoilmoituksen perusteella Ruokavirasto voi ottaa kantaa näytteenottoon etukäteen, jolloin Tullin ei tarvitse tullauksen yhteydessä erikseen varmistaa asiaa Ruokavirastosta. Ruokavirasto kirjaa tiedon näytteenotosta tai sen tarpeettomuudesta ennakkoilmoituslomakkeelle, joka palautetaan toimijalle liitettäväksi tuontiasiakirjoihin.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.3.2022