Kanada

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Kanadaan. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus-sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Suomesta on viety Kanadaan viime vuosina esimerkiksi alkoholijuomia, makeisia, sianlihaa, leipomotuotteita ja juustoa.

Tutustu Kanadan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista. Vientivaatimuksia voit etsiä myös Kanadan viranomaisen palvelusta: Automated Import Reference System (AIRS). Kanadan viranomaisen internetsivulta löydät tietoa myös Kanadan EU-maille tunnustamista eläintautivapauksista ja näihin eläintauteihin liittyvistä mahdollisista vientirajoituksista.

EU:n ja Kanadan välisessä vapaakauppasopimus CETA:ssa Kanada on suostunut suojaamaan yli 140 eurooppalaisen tuotteen maantieteellisen merkinnän, näiden joukossa on myös muun muassa Kainuun rönttönen ja Puruveden muikku.

Elintarvikkeet

Kalat ja kalastustuotteet

EU-komissio ja Kanada ovat sopineet vähittäismyyntiin ja ravitsemispalvelukäyttöön vietäville eläville kaloille ja kalastustuotteille käytettävästä TRACES-todistuksesta. Todistusta on käytettävä, kun yrityksesi vie Kanadaan tuotteita näillä tullinimikkeillä: 0301–0308; 0511; 1504; 1516; 1518; 1603–1605 tai 2106. Tuotteet voivat olla peräisin vesiviljelystä tai ne voivat olla luonnonvaraisia. Käsittelytavat: elävä, jäädytetty tai jalostettu.

Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

Mikäli vienti kattaa muuta kuin vähittäismyyntiin tai ravitsemispalvelukäyttöön menevää kalaa tai kalastustuotteita, voit ehdottaa viennissä käytettäväksi esimerkiksi Ruokaviraston laatimaa kalan ja kalastustuotteiden yleistodistusta. Varmista todistuksen hyväksyttävyys CFIA:lta ennen vientiä.

Liha ja lihatuotteet

Kanada hyväksyy EU-maiden lihantarkastusjärjestelmät eläinlajeittain. Suomen hyväksynnän laajuuden löydät täältä. Lihan ja lihatuotteiden vienti Kanadaan on mahdollista ainoastaan Kanadan hyväksymistä laitoksista. Kanadan hyväksymät liha-alan laitokset löydät täältä. Ota laitoshyväksyntää varten yhteyttä: amerikka@ruokavirasto.fi.

Sianliha ja sianlihatuotteet

EU-komissio ja Kanada ovat sopineet TRACES-todistuksesta sianlihalle. Todistus on tarkoitettu kotieläiminä pidettyjen sikojen (Sus scrofa) tuoreelle lihalle, myös jauhelihalle ja raakalihavalmisteille. Tuoreella lihalla tarkoitetaan ihmisravinnoksi soveltuvia eläimenosia joko tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä.

Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

Kanadaan vietävälle lihalle voidaan tarvittaessa myöntää eräkohtainen lisävakuus, jos kanadalainen maahantuoja aikoo viedä Suomesta tuotua lihaa eteenpäin Yhdysvaltoihin. Lisävakuus voidaan myöntää vain erälle, joka on peräisin Yhdysvaltojen viranomaisten hyväksymästä laitoksesta ja joka täyttää Yhdysvaltojen vaatimukset. Toistaiseksi Yhdysvaltojen viranomaiset ovat hyväksyneet Suomessa vain sianlihalaitoksia. Lisävakuuden saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Lisätietoa: amerikka@ruokavirasto.fi.

Kanadaan vietävälle sianlihalle ja lihatuotteille vaaditaan eräkohtainen afrikkalaista sikaruttoa (ASF) koskeva lisävakuus, jos sianliha tai tuote viedään EU-maasta, jossa on voimassa olevia ASF-rajoituksia. Tällä hetkellä Suomesta Kanadaan viedylle suomalaiselle sianlihalle ei tarvita lisävakuutta. Tarvittaessa lisävakuuden myöntää laitosta valvova virkaeläinlääkäri. Lisätietoa: amerikka@ruokavirasto.fi.

Siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet

EU-komissio ja Kanada ovat sopineet TRACES-todistuksesta siipikarjanlihalle ja siipikarjanlihatuotteille. Kanadaan vietävälle siipikarjanlihalle ja kuumentamattomille siipikarjanlihatuotteille vaaditaan TRACES-todistuksen lisäksi eräkohtainen korkeapatogeenista lintuinfluenssaa (HPAI) koskeva lisävakuus, jos liha tai tuote viedään EU-maasta, jossa on voimassa olevia HPAI-rajoituksia. Viennin aloittaminen edellyttää Kanadan viranomaisen suorittamaa auditointia Suomessa, joten vienti ei tällä hetkellä ole vielä mahdollista. Lisätietoa: amerikka@ruokavirasto.fi.

Naudanliha ja naudanlihatuotteet

EU-komissio ja Kanada ovat sopineet TRACES-todistuksesta tuoreelle naudanlihalle. Todistus on tarkoitettu kotieläiminä pidettyjen nautaeläinten (Bovinae) tuoreelle lihalle, myös jauhelihalle ja raakalihavalmisteille. Tuoreella lihalla tarkoitetaan ihmisravinnoksi soveltuvia eläimenosia joko tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä.

Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

Poronliha ja poronlihatuotteet

Kun yrityksesi vie poronlihaa ja poronlihatuotteita Kanadaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kanadan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maitotuotteet

EU ja Kanada ovat sopineet etuuskohteluun oikeuttavasta juuston vientikiintiöstä, jota hallinnoidaan AGREX-vientitodistusten avulla. Juustojen Kanadan-vientikiintiössä ei ole säädettyä hakuaikaa, joten vientitodistushakemuksen voi jättää milloin vain. 

Munatuotteet

EU ja Kanada ovat sopineet munatuotteiden viennissä käytettävästä TRACES-todistuksesta. Todistusta käytetään vietäessä kuivattuja, jäädytettyjä tai nestemäisiä elintarvikkeita, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia jäädytettyjä munia, jäädytettyä munaseosta, nestemäistä munamassaa, nestemäistä munamassaseosta, munajauhetta tai munajauheseosta Kanadaan. Lisätietoa todistuksesta ja sen käyttömahdollisuuksista: amerikka@ruokavirasto.fi.  

Rehut, sivutuotteet ja lannoitteet

EU ja Kanada ovat sopineet TRACES-todistuksista rehuille ja sivutuotteille. Lisätietoa todistuksista ja niiden käyttömahdollisuudesta: amerikka@ruokavirasto.fi.  

  • Ei-kielletyt (ainoastaan muista kuin märehtijöistä saadut) renderöidyt tuotteet Kanadaan
  • Farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut raa'at eläimistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet
  • Jalostetun lemmikkieläinten ruoan, säilykkeenä oleva lemmikkieläinten ruoka mukaan lukien, vienti Kanadaan
  • Koristetarkoituksessa pidettäville linnuille tarkoitetun eläinperäisiä ainesosia sisältävän ruoan vienti Kanadaan
  • Koristetarkoituksessa pidettäville linnuille tarkoitetun ruoan tai jyrsijöiden ruoan vienti Kanadaan

Esimerkiksi renderöityjen tuotteiden, kuten prosessoidun eläinproteiinin, vienti Kanadaan edellyttää laitoskohtaista hyväksyntää sekä Kanadan viranomaisen suorittamaa auditointia Suomessa.

Kanadaan vietäville kuumentamattomille siipikarjanlihatuotteille vaaditaan eräkohtainen HPAI-lisävakuus, jos tuote viedään EU-maasta, jossa on voimassa olevia HPAI-rajoituksia. Lisätietoa: amerikka@ruokavirasto.fi.

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Eläimet

EU ja Kanada ovat sopineet TRACES-todistuksista useille eläimille. Lisätietoa todistuksista ja niiden käyttömahdollisuuksista: amerikka@ruokavirasto.fi.  

  • Hevoseläimet: EU:sta Kanadaan pysyvästi vietävät hevoset
  • Hevoseläimet: EU:sta Kanadaan väliaikaisesti vietävät hevoset
  • Jalostussikoja Kanadaan
  • Rekisteröidyt hevoset: EU:ssa vietetyn alle 90 päivän ajanjakson jälkeen Kanadaan palaavat kanadalaiset hevoset

Sian siemenneste

Kun yrityksesi vie sian siemennestettä Kanadaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kanadan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen myöntää laitostasi valvova virkaeläinlääkäri. Lisätietoa todistuksesta: amerikka@ruokavirasto.fi.

Muut eläinperäiset tuotteet

Sian verinäytteet

Kun yrityksesi vie sian verinäytteitä laboratoriotutkimuksiin Kanadaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Kanadan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen myöntää laitostasi valvova virkaeläinlääkäri. Lisätietoa todistuksesta: amerikka@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.10.2022