Luomutuotteiden vienti

Voiko luomua myydä luomuna kaikkialla?

  • Yhteiset luomusäädökset pätevät EU-maissa. Sisämarkkinakaupassa EU-maiden, Norjan ja Islannin välillä luomutuotteita voi myydä ja markkinoida luomuna.
  • Suomalaisen luomutuotteen markkinointi luomuna EU:n ulkopuolella edellyttää, että kohdemaa on hyväksynyt EU:n luomusäädökset vastaamaan omiaan tai hyväksynyt tuotteen erikseen. Vientituotteen on oltava kohdemaan lainsäädännön mukainen.

Varmista EU:n ulkopuolisesta kohdemaasta, voitko markkinoida siellä tuotettasi luomuna

EU:lla on kahdenväliset luomusopimukset Etelä-Korean, Israelin, Japanin, Kanadan, Sveitsin, Tunisian, Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen kanssa. Pääosa Suomessa tuotetuista luomutuotteista voidaan myydä EU-luomuna näihin maihin. Osa luomusopimuksista koskee kaikkia luomutuotteita, osassa on rajattu joitain tuoteryhmiä pois. Varmista oman luomutuotteesi hyväksyttävyys aina kohdemaan toimivaltaiselta viranomaiselta. Lisätietoa löydät sivun lopussa olevasta taulukosta.

Muiden maiden osalta viejänä sinun on selvitettävä kohdemaan toimivaltaiselta viranomaiselta maan luomuvaatimukset ja haettava mahdolliset hyväksynnät tuotteesi osalta, mikäli se on mahdollista. Huomioi, että luomuhyväksynnän hakeminen voi aiheuttaa yrityksellesi kustannuksia.

Saat tarvittavat luomutodistukset Ruokavirastosta

EU:n sisämarkkinoilla luomutodistukseksi riittää valvontaan hyväksytylle toimijalle myönnetty asiakirjaselvitys, jolla voit todistaa kuuluvasi luomuvalvontaan. Asiakirjaselvitys on yhdenmukainen EU-alueella.

Osa EU:n ulkopuolisista maista ja joskus myös ostaja toisessa EU-maassa voi vaatia sinulta erillistä vientitodistusta luomutuotteelle. Ruokavirasto myöntää luomuviejille toimija- tai kauppakohtaisia luomuvientitodistuksia. Todistukset ovat maksullisia. Lisätietoa luomutodistusten tilaamisesta löydät täältä.

Jos yrityksesi vie säännöllisesti ja useita luomuvientieriä vuodessa, voit hakea Ruokaviraston luomuvalvonnan vientivalmiusohjelman asiakkaaksi. Ohjelmaan liittymisen etuna on, että vientitodistuksen käsittelyaika nopeutuu Ruokavirastossa. Vientierää varten toimitetaan ainoastaan kaupalliset asiakirjat ja erän kuljetusasiakirjat. Lisätietoa luomuvalvonnan vientivalmiusohjelmasta löydät täältä.

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä

Maa

Onko EU:lla ja kohdemaalla vastaavuussopimusta luomusta?

Tarvitaanko luomutodistuksia? Luomumerkinnät Lisävaatimuksia merkinnöissä  Valvova viranomainen
Australia EI, mutta ainakin joitakin EU-luomutuotteita voi markkinoida maassa luomuna

KYLLÄ, Ruokavirasto myöntää eräkohtaisesti

EU-luomulogoa
voidaan käyttää
EI

Australian Government Department of Agriculture and water resources

Etelä-Korea KYLLÄ, mutta sopimus kattaa vain prosessoidut elintarvikkeet KYLLÄ, NAQS import certificate eräkohtaisesti EU-luomulogo ja/tai MAFRA organic -logo KYLLÄ, pakkausmerkinnöissä oltava mukana NAQS-vientitodistuksen numero Environment friendly Agricultural Products Certification
Hongkong EI, mutta ainakin joitakin EU-luomutuotteita voi markkinoida maassa luomuna KYLLÄ EU-luomulogoa
voidaan käyttää
EI Food and Environmental Hygiene Department
Iso-Britannia EI, mutta vienti EU:sta Isoon-Britanniaan on sallittua 31.12.2023 saakka. KYLLÄ EU-luomulogoa voidaan käyttää EI

Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA)

Lisätietoa luomuviennistä Ison-Britannian viranomaisen sivulla: Importing and exporting organic food

Israel KYLLÄ, mutta sopimus kattaa vain osan elintarvikkeista KYLLÄ EU-luomulogoa
voidaan käyttää
KYLLÄ Ministry of Agriculture and Rural Development, Plant Protection and Inspection Services
Japani KYLLÄ, mutta sopimus kattaa vain osan elintarvikkeista. Luomuna markkinoitavien eläinperäisten tuotteiden tulee olla 16.7.2020 alkaen Japanin ruoka- ja maataloustuotteiden tarkastuslaitoksen (FAMIC) valtuuttaman sertifiointilaitoksen tarkastamia. Mikäli olet kiinnostunut eläinperäisten luomutuotteiden viennistä Japaniin, ota yhteyttä luomuelintarvike@ruokavirasto.fi  tai vienti@ruokavirasto.fi. KYLLÄ, Ruokavirasto myöntää
eräkohtaisesti
EU-luomulogoa
voidaan käyttää
JAS-luomumerkki Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)
Kanada KYLLÄ, mutta sopimus kattaa vain osan elintarvikkeista KYLLÄ EU-luomulogo ja/tai Kanadan luomulogo KYLLÄ, jos
käytetään
Kanadan
luomulogoa
Canadian Food Inspection Agency
Kiina EI, vain Kiinan luomuvalvontaan kuuluva saa markkinoida tuotettaan luomuna Kiinassa   Kiinan luomulogo (kuuluttava Kiinan luomuvalvontaan)   National Certification and Accreditation Administration
Malesia EI, mutta ainakin joitakin EU-luomutuotteita voi markkinoida maassa luomuna KYLLÄ, Ruokavirasto myöntää
eräkohtaisesti
     
Saudi-Arabia EI, mutta ainakin joitakin EU-luomutuotteita voi markkinoida maassa luomuna KYLLÄ, Ruokavirasto myöntää
eräkohtaisesti
EU-luomulogoa
voidaan käyttää
EI, mutta
kansallisen merkin
käyttö mahdollista
Ministry of Environment, Water & Agriculture
Singapore EI, mutta ainakin joitakin EU-luomutuotteita voi markkinoida maassa luomuna KYLLÄ, Ruokavirasto myöntää
eräkohtaisesti
EU-luomulogoa
voidaan käyttää
EI Singapore Food Agency (SFA)
Sveitsi KYLLÄ KYLLÄ EU-luomulogo EI, mutta
kansallisen merkin
käyttö mahdollista
Federal Office for Agriculture FOAG
Taiwan

EI, 30.5.2020 jälkeen Taiwan ei enää hyväksy EU-luomua. Mikäli olet kiinnostunut viemään luomutuotteita Taiwaniin, ota yhteyttä luomuelintarvike@ruokavirasto.fi  tai vienti@ruokavirasto.fi

       
USA KYLLÄ, mutta sopimus kattaa vain osan elintarvikkeista KYLLÄ, NOP import certificate eräkohtaisesti EU-luomulogo ja/tai USDA-luomulogo EI USDA United States Department of Agriculture
Uusi-Seelanti KYLLÄ KYLLÄ EU-luomulogoa
voidaan käyttää
EI Ministry for primary Industries
Venäjä EI        

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2024