Blogi: Ukrainasta tuleviin lemmikkeihin liittyvät riskit on syytä tiedostaa

1. huhtikuuta 2022

EU:n alueelle suuntautuu tällä hetkellä suuri virta Ukrainasta sotaa pakenevia ihmisiä. On arvioitu, että noin viidellä prosentilla tulijoista on mukanaan jokin lemmikki. Lemmikkikoirat, -kissat ja -fretit, joille normaalisti asetetaan tiukkoja maahantulovaatimuksia, saavat poikkeustilan vuoksi tulla Ukrainasta EU:n alueelle ilman, että nämä vaatimukset täyttyvät. Maahantulovaatimusten tarkoituksena on suojata ihmisten ja eläinten terveyttä. Ukrainassa esiintyy sekä ihmisten että eläinten terveydelle vaarallista, eläimen pureman välityksellä leviävää raivotautia eli rabiesta, ja ihmisten terveydelle vaarallista myyräekinokokkia, joka on heisimatoihin kuuluva suolistoloinen.

Poikkeustilan aiheuttamia terveysturvallisuuteen kohdistuvia riskejä pyritään hallitsemaan lääkitsemällä koirat mahdollisimman pian maahantulon jälkeen mahdollisen ekinokokkiloisen häätämiseksi, ja eristämällä eläimet kosketuksista muihin lemmikkeihin ja ihmisiin, sekä keräämällä ulosteet pois luonnosta. Lisäksi eläinlääkäri asettaa lemmikille tarvittaessa mikrosirun ja rokottaa sen rabiesta vastaan. Nämä toimenpiteet ovat lemmikkien omistajille ilmaisia. Ruokavirasto on laatinut ohjeet lemmikkien eristämisestä ja välttämättömistä lääkityksistä. Ohjeita jaetaan eri viranomaisten sekä eläinlääkärien kautta. Lemmikki, jonka kaikki tavanomaiset maahantulovaatimukset eivät täyty, on vietävä eläinlääkäriin mahdollisimman pikaisesti, ja viimeistään kolmen päivän sisällä maahantulosta.

On tärkeää, että lemmikkejä hoitavat vain niiden omat omistajat, ja muut ihmiset koskevat eläimiin vain, jos se on täysin välttämätöntä. Tämä tukee myös sodan jaloista pakenevien ihmisten henkistä hyvinvointia. Vieraisiin eläimiin, ja erityisesti Ukrainasta poikkeusehtojen mukaisiin koiriin, kissoihin ja fretteihin, ei siten pidä koskea ilman pakottavaa syytä. Jos tällainen lemmikki pääsee puremaan ihmistä tai eläintä, on otettava nopeasti yhteyttä virkaeläinlääkäriin rabiesriskin arvioimiseksi. Ihmisten tulee lisäksi hakeutua lääkärin vastaanotolle ilman viivytyksiä. Etukäteen on myös ilmoitettava, että pureman aiheuttanut eläin on Ukrainasta tuotu lemmikki, joka ei täytä maahantulovaatimuksia.

Ukrainan sota on herättänyt Suomessa, niin kuin muissakin EU-maissa, suuren halun auttaa sodan jaloista pakenevia ihmisiä ja eläimiä. Eläinten kevennetyt maahantulovaatimukset koskevat kuitenkin ainoastaan sotaa pakenevien henkilöiden omia lemmikkejä. Esimerkiksi löytökoiria tai -kissoja tai eläinsuojista pelastettavia eläimiä ei saa tuoda EU:n alueelle ilman, että tavanomaiset maahantulovaatimukset täytetään, sillä riski rabieksen leviämisestä EU:n alueelle on huomattavasti suurempi eläimistä, joiden taustasta ei ole tarkkoja tietoja. On todennäköistä, että poikkeustilaa yritetään hyödyntää myös tällaisten eläinten tuomiseen EU:n alueelle lemmikeiksi naamioituina. Sen vuoksi edullisen, nopeasti saatavilla olevan koiran tai kissan, jonka alkuperästä ei ole täysin tarkkaa tietoa, ostaminen on nyt entistäkin suurempi riski.

Lisätietoa rabieksesta 
Lisätietoa ekinokokista 
Ruokaviraston ohje eristämisestä
Usein kysyttyä: Ukrainasta tulevat lemmikkieläimet

Sirpa Kiviruusu
yksikönjohtaja
eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikkö