Ruokaviraston vuosi 2022

Talous
Toiminnan kulut 128,1 miljoonaa
Henkilöstökulut 70,0 miljoonaa
Palveluiden ostot 55,1 miljoonaa
Toimintamenot netto 90,9 miljoonaa

Rahoitus
Talousarviorahoitus 68 %
Maksullinen toiminta ja muu rahoitus 32 %

Henkilöstö
1035,7 henkilötyövuotta
Sairauspoissaolopäiviä 10,6 työpv/htv
Keski-ikä 48,1
Työtyytyväisyys (1–5) 3,68

Koulutusaste
Ylempi korkeakoulutus 48 %
Alempi korkeakoulutus 21 %
Tutkijakoulutus 11 %
Muu koulutus 20 %

Maksetut tuet
Maatalous ja maaseudun kehittäminen noin 2 miljardia, josta viljelijätukien osuus 1,75 miljardia.

Verkkoasioinnin osuus
Pinta-alaperusteiset tuet 95 %
Yritys-, hanke- ja rakennetuet 98 %

Verkkopalveluiden häiriöttömyys
98,7–100 %

Valvonnat ja tarkastukset
Elintarviketurvallisuus 3688 kpl
Eläinten terveys ja hyvinvointi 2423 kpl
Kasvintuotanto 19 302 kpl
Lihantarkastus 400,8 (milj. kg)

Asiakkaiden palvelukokemus
3,09/4,0

Tutkimus
Tieteelliset referoidut julkaisut 33 kpl
Muut tieteelliset julkaisut 9 kpl

ruokavirasto.fi
1,4 miljoonaa yksittäistä kävijää
7,8 miljoonaa sisällönkatselua

Laboratoriotutkimukset
Yhteensä 369 429 kpl
Elintarviketurvallisuus 141 835 kpl
Eläinten terveys ja hyvinvointi 183 818 kpl
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvintuotanto 43 776 kpl

Sivu on viimeksi päivitetty 3.4.2023